Byte av kolhydrater mot proteiner för patienter med typ 2-diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Bestpractice |

Av Elina Vinberg, Research assistant, Department of Research, Cancer Registry of Norway, Oslo Elisabete Weiderpass, Senior Medical Officer, Head of Department of Research, Department of Research, Cancer Registry of Norway, Oslo, Department of Community Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Tromsø, The Arctic University of Norway, Tromsø, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Stockholm, Genetic Epidemiology Group, Folkhälsan Research Center, Helsingfors Övervikt är vanligt bland patienter med typ 2-diabetes och viktreduktion har visats minska dödligheten med 25 procent i denna patientgrupp.1 Rekommendationerna för dessa patienter har varit fettfattig, och därmed relativt kolhydratrik, kost för att förhindra såväl hjärt–kärlsjukdom (CVD) som övervikt.2-5 Proteiner ger längre mättnadskänsla Nyare studier har visat att ett högre intag av proteiner kan ha positiv effekt på viktreduktion på grund av den längre mättnadskänslan som uppstår,6 men effekten är inte entydig när det gäller långvarig viktnedgång.7,8 En studie har också visat att ett ökat intag av animaliskt protein medförde ökad risk för fetma och övervikt, men däremot hade ett ökat intag av vegetariskt protein motsatt effekt.9 Trots de potentiella effekterna på kroppsvikten saknas entydiga bevis för förekomst av samband mellan totalt proteinintag och  CVD.10 Det finns få liknande studier av hjärt–kärlsjukdom bland patienter med typ 2-diabetes. En korttidsstudie fann emellertid att kvinnor fick en signifikant viktreduktion efter 12 veckor med högproteinkost medan ingen signifikant effekt hittades bland män.11 Än så länge finns inga långtidsstudier på patienter med typ 2-diabetes och samband mellan proteinintag och antingen viktförändring eller CVD-dödlighet. Det primära syftet med den här studien var att undersöka sambandet mellan utbyte av kolhydrater mot protein (vegetabiliskt och animaliskt) och viktförändring hos patienter med typ 2-diabetes. Det andra syftet var att prospektivt undersöka sambandet mellan CVD och dödlighet.    5-årsviktförändring Ur EPIC (European prospective investigation into cancer and nutrition)12 valde vi ut en underpopulation bestående...