Familjär förekomst av venös tromboembolism är en riskfaktor för trombos vid cancer

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Bestpractice |

Av Bengt Zöller, med.dr, docent i internmedicin, specialist i allmänmedicin, Centrum för primärvårdsforskning, Lunds Universitet, Region Skåne Det finns åtskilliga belägg för att många folksjukdomar ärvs inom familjer.1 Vår tredje vanligaste kardiovaskulära sjukdom, venös tromboembolism (VTE), är en sådan sjukdom.2 De vanligaste manifestationerna utgörs av lungemboli och trombos i nedre extremiteterna, men trombos kan även förekomma på mer ovanliga lokalisationer. VTE är en multifaktoriell sjukdom där såväl gener som förvärvade riskfaktorer är av betydelse.3 Ärftlighet för VTE beskrevs redan 1905, men det var först 1993 när professor Björn Dahlbäck upptäckte resistens mot aktiverat protein C som det blev uppenbart att genetiska faktorer är vanliga riskfaktorer för VTE.4,5 De i dag kända genetiska riskfaktorerna för VTE förklarar dock bara 30 procent av ärftligheten för VTE.2 Detta trots att den familjära transmissionen av VTE är mer relaterad till gener än till miljöfaktorer.6 Familjär förekomst av VTE bland förstagradssläktingar har visats sig vara en oberoende riskfaktor för VTE. Riskökningen är cirka 2–3-faldig jämfört med individer som inte har en förstagradssläkting med VTE.2 Risken är ännu högre om flera släktingar är drabbade samt om trombos förekommer i ung ålder. I en nyligen publicerad översiktsartikel sammanfattas familjeanamnesens betydelse vid VTE.2 Cancer och venös tromboembolism Trots att genetiken är viktig för uppkomst av VTE finns det flera förvärvade tillstånd som kan utlösa trombos, såsom cancer, kirurgi, trauma, immobilisering, p-piller och graviditet. I denna artikel i fokuseras på VTE-risken vid cancer. Redan på 1800-talet beskrev Trousseau ett samband mellan cancer och VTE.7 Risken för VTE ökar 4–7-faldigt vid cancer.8-10 Patienter med cancer som drabbas av trombos har ökad morbiditet, mortalitet och ökade vårdkostnader. Problemet är att profylax måste vägas mot ökad blödningsrisk. Den absoluta risken för trombos hos patienter med cancer varierar från en procent upp till 20 procent beroende på cancertyp.11 Faktorer som påverkar risken för...