Förändringar av monocyter och deras Fc-receptor funktion i polyartikulär psoriasisartrit korrelerar med ökad sjukdomsaktivitet

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk  ledsjukdom som kan utvecklas i patienter med psoriasis i huden, ofta en mild sådan. Sjukdomen är heterogen och ledsjukdomen kan drabba enstaka leder (mono-/oligoartrit) som flera leder (polyartrit; >4 leder engagerade). Muskel och senfästen kan också angripas. En viktig forskningsuppgift är att identifiera molekylära signalvägar och biomarkörer för PsA och de olika fenotyperna. Det är väl känt att immunsystemet spelar en central roll i sjukdomsprocessen vid PsA och här samspelar det medfödda och det adaptiva immunförsvaret. PsA anses vara en seronegativ ledsjukdom eftersom autoantikroppar som reumatoid faktor, anti-citrullinerade peptid antikroppar och anti-nukleära antikroppar generellt är frånvarande i blodet. Det finns dock tecken på engagemang av B-lymfocyter i sjukdomen då man har funnit infiltrat av B-lymfocyter i inflammerad synovial vävnad från PsA patienter [1]. Även förhöjda serum nivåer av B-cell activating factor belonging to the TNF family (BAFF) har korrelerats med sjukdomsaktivitet i PsA [2]. Vi har nyligen påvisat tecken på B-cells aktivitet i en studie av polyartikulär PsA. Förhöjda koncentrationer av IgG1, IgG2 and IgG3 observerades i blodet från PsA patienter jämfört med friska kontroller [3]. Dessa isotyper har olika egenskaper men alla kan, efter ha bundit till sitt antigen, kommunicera med immunceller via Fc delen. Fc delen aktiverar Fc receptorer (FcR) på ytan av effektor celler vilket kan bidra till utsöndring av inflammatoriska ämnen. Det finns 4 Fc receptorer som kan binda IgG (FcgR) varav 3 generellt är aktiverande och en är immundämpande. FcgRI (CD64) är en aktiverande receptor på monocyter/makrofager och är den enda av receptorerna som kan binda både monomeriskt IgG och IgG i immunkomplex. I vår studie av polyartikulär PsA fann vi att patienterna hade en ökad mängd CD64 positiva monocyter i blodet och att dessa hade en förhöjd nivå av membranbundet IgG jämfört med monocyter från friska individer (Figur...