Kan bär förebygga och behandla typ 2-diabetes?

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Bestpractice |

Av Karin Berger, Dr Med. Vet., Institutionen för Experimentell medicinsk vetenskap, Lunds Universitet Högt intag av frukt och grönsaker har i många studier visat sig kunna förebygga typ 2-diabetes, men effekten anses till stor del bero på vilka frukter, bär och grönsaker som konsumeras.1 Frukters och bärs olika förmåga att förebygga, och även i viss mån behandla, typ 2-diabetes är en effekt av skillnader i innehåll av fiber, mikronutrienter och fytokemikalier såsom polyfenoler.2 Epidemiologiska studier och metaanalyser har påvisat att intag av polyfenolrika dieter skyddar mot utveckling av många åldersrelaterade sjukdomar såsom cancer, diabetes och kardiovaskulära och neurogenerativa sjukdomar.3 Enligt senare års forskning spelar sammansättningen av polyfenoler i växterna en viktig roll för skydd mot till exempel metabola sjukdomar.4 Polyfenoler Polyfenoler är aromatiska föreningar som ger färg och smak åt frukt, bär, grönsaker, kakao, te, kaffe, vin och andra växtbaserade födoämnen. Polyfenoler  består strukturellt av flera sammansatta fenolgrupper, det vill säga hydroxylgrupper bundna till bensenringar. Polyfenoler delas in i grupper baserat på skillnader i struktur. Flavonoider, som är den största gruppen, delas i sin tur in i sex underklasser: flavonoler, flavoner, isoflavoner, flavanoner, antocyaniner och flavanoler beroende på kemisk struktur. Biotillgängligheten, det vill säga upptaget i tarmen, av de polyfenoler som finns naturligt i växter varierar stort men är i de flesta fall låg.5 En del polyfenoler metaboliseras av enzymer i tarmen, men majoriteten av de polyfenoler vi får i oss via födan transformeras av tarmbakterier i kolon, varefter de metaboliter som bildas kan absorberas och nå de perifera vävnaderna.6 Dessa metaboliter är ofta mer biologiskt aktiva än ursprungsmolekylerna.7 Koncentrationen av polyfenoler i tarmen är relativt hög efter en polyfenolrik måltid medan koncentration som når de perifera vävnaderna är låg. Tidigare har den positiva effekt som setts efter intag av polyfenolrik föda främst tillskrivits dess höga antioxidativa kapacitet och därmed...