Prevention av stroke genom hälsosamma levnadsvanor

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Bestpractice |

Av Susanna Larsson, docent, Enheten för nutritionsepidemiologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet Agneta Åkesson, professor, Enheten för nutritionsepidemiologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet Det är allmänt känt att det är hälsosamt med grönsaker och frukt och att vi bör hålla vikten, motionera regelbundet och inte röka för att hålla oss friska. Däremot vet vi mindre om hur stor den totala effekten av att kombinera dessa kost- och levnadsvanor är på risken för stroke. I en stor svensk studie undersöktes just hur en kombination av kost- och levnadsvanor påverkar risken att insjukna i stroke.1 Kohorten av svenska män I studien ingick 35 455 svenska män, utan tidigare stroke och hjärtinfarkt, i åldrarna 45 till 79 år. I slutet av 1990-talet besvarade deltagarna en omfattande enkät om bland annat sina mat- och dryckesvanor, vikt och längd, fysisk aktivitet och rökning. Hälsosamma levnadsvanor definierades som en kost rik på grönsaker och frukt och ett begränsat intag av charkprodukter, en hälsosam vikt (BMI mellan 18,5 och 25 kg/m2), regelbunden fysisk aktivitet (minst 150 minuter per vecka i form av motion, cykling eller promenader), måttlig alkoholkonsumtion (inte mer än 14 standardglas per vecka) och att inte röka. Uppgifter om stroke hämtades från patientregistret. Resultat Under en elvaårsperiod insjuknande 2 177 av männen i stroke. Incidensen av förstagångsinsjuknanden i stroke var högre bland män i högriskgruppen som inte tillämpade någon av de hälsosamma levnadsvanorna (75 per 10 000 män och år) än bland dem som tillämpade alla fem (38 per 10 000 män och år). I relativa mått, och kontrollerat för ålder och andra riskfaktorer för stroke, hade männen som uppfyllde samtliga hälsosamma levnadsvanor signifikant 69 procent lägre risk att insjukna i stroke jämfört med högriskgruppen. Hälsosamma levnadsvanor var kopplade till lägre risk för både hjärninfarkt och hjärnblödning. Endast 2,5 procent av männen i studien tillämpade alla goda vanor. Risken för...