Kan IL-16-nivåer förutsäga framtida kardiovaskulär sjukdom hos personer med ateroskleros?

Caitríona Grönberg | Dec 2016 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård |

Caitríona Grönberg
fil. dr,
Institutionen för kliniska vetenskaper,
Lunds universitet, Malmö

Det har länge funnits bevis för att immunförsvaret är involverat i bildandet av ateroskleros. Men immunförsvaret kan också verka skyddande. Vi har nyligen visat att en molekyl i immunförsvaret kan verka skyddande vid ateroskleros. Höga nivåer av interleukin-16 (IL-16) är associerat med stabilare plackfenotyp och lägre frekvens av hjärtinfarkt och stroke. Immunförsvarets roll vid ateroskleros Hur kan man identifiera patienter som har ökad risk för att drabbas av hjärtinfarkt och stroke? En betydande faktor som bidrar till ateroskleros är immunförsvaret. I kärlväggen tar vita blodceller, makrofager, upp LDL-partiklar (lågdensitetslipoprotein) och sväller till skumliknande celler. Makrofagerna kan fastna i kärlväggen och starta en lokal inflammatorisk process. Detta kan bli startskottet för det atero- sklerotiska placket.1 Avancerade plack i kärlväggen karakteriseras av stora extracellulära fettdepåer, nekros och minskad mängd bindväv (kollagen och elastin) samt infiltration av vita blodceller. Det finns många studier på hur de vita blodcellerna kan påverka plackets bildande och stabilitet.2 T-celler, som tillhör det adaptiva immunförsvaret, kan ha en åderförkalkningsdrivande effekt, och hit räknas de T-celler som benämns Th1-celler.3 Det finns också en subtyp av T-celler som är antiinflammatoriska (regulatoriska T-celler) som har visat sig vara sjukdomsmildrande.4 Det övergripande målet för vår forskning är att hitta biomarkörer inom immunförsvaret som förutsäger risken för att en patient ska få symtom orsakade av ateroskleros i kärlväggen. I denna studie har vi valt att fokusera på det immunologiska signaleringsproteinet IL-16 och hur nivåerna påverkar sjukdomsbilden för patienter som lider av ateroskleros. IL-16 utsöndras ifrån bland annat cytotoxiska T-celler samt från makrofager. Vi vet sedan tidigare att det finns T-celler i placket, och IL-16 har visat sig vara en T-cellsrekryterare som kan påverka cellerna genom att hämma celldelningen.5 IL-16 har beskrivits i Th1-cellsrelaterade sjukdomar som astma, allergi och reumatoid artrit,5 men det har också visat sig att IL-16 expanderar de regulatoriska T-cellerna, som...