Öppningschocken en orsak till nacksmärta bland fallskärmshoppare

Riccardo Lo Martire | Dec 2016 | |

Riccardo Lo Martire
leg. sjukgymnast,
Institutionen för neurobiologi,
vårdvetenskap och samhälle,
Sektionen för fysioterapi,
Karolinska Institutet

Kristofer Gladh
leg. sjukgymnast,
Institutionen för neurobiologi,
vårdvetenskap och samhälle,
Sektionen för fysioterapi,
Karolinska Institutet

Peter Lindholm
docent, leg. läkare,
Institutionen för
fysiologi
och farmakologi,
Karolinska Institutet

Jenny Nilsson
leg. sjukgymnast,
Institutionen för neurobiologi,
vårdvetenskap och samhälle,
Sektionen för fysioterapi,
Karolinska Institutet;
Mörby akademiska vårdcentral

Björn Äng
docent, leg. sjukgymnast,
Institutionen för neurobiologi,
vårdvetenskap och samhälle,
Sektionen för fysioterapi,
Karolinska Institutet

Anton Westman
med.dr, leg. läkare,
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap
och samhälle, Sektionen för fysioterapi,
Institutionen för fysiologi och farmakologi,
Karolinska Institutet; AnOpIVA-kliniken,
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Sportfallskärmshoppning är en extremsport med över 200 000 utövare globalt som utför mer än fem miljoner hopp årligen. I ett typiskt sportfallskärmshopp decelererar hopparen tvärt från 210 till 30 kilometer i timmen vid skärmens utveckling, varav merparten av inbromsningen sker i ett inledande ryck, känt som fallskärmens öppningschock (’parachute opening shock’). Denna chock omfattar en ögonblicklig accelerationsförändring som roterar hopparen från en ”magliggande” till en ”upprätt” position, vilket kan jämföras med en frontalkrock där bilens säkerhetsbälte fixerar bålen men tillåter huvudet att röra sig fritt framåt. Nackens posteriora muskulatur kan därför antas vara speciellt utsatt vid detta moment, förutsatt att hopparen väljer att stabilisera nacken vid inbromsnin-gen. Vanligt med nacksmärta Bland sportfallskärmshoppare har öppningschocken länge varit en känd orsak till nacksmärta som både påverkar det dagliga livet och idrottsprestationer negativt.1 Detta stöds av en epidemiologisk studie från 2013, där ett stort antal hopp det senaste året och hög skärmbelastning identifierades som oberoende riskfaktorer för nacksmärta.2 Samma studie visade även att 45 procent av tillfrågade hoppare haft nacksmärta det senaste året, och att mer än hälften av dessa relaterade smärtan till öppningschocken. Detta kan jämföras med att 37 procent av den generella populationen haft nacksmärta under motsvarande period.3 Nackens muskulatur skyddar omgivande strukturer genom att absorbera rörelseenergi,4 men genererar vid aktivering även betydande inre belastningar, som för kompressionskrafter har beräknats överstiga 1 000 newton (cirka 100 kg) vid maximal volontär isometrisk kontraktion.5 De högsta belastningarna uppstår dock då yttre krafter överskrider muskelns kapacitet och tvingar fram en excentrisk kontraktion, vilket kan orsaka såväl skador som smärta.4,6 Utöver kontraktionens storlek har även tidsmässig aktivering betydelse för eventuella skador, då antecipatorisk aktivitet (det vill säga aktivitet med kortare latens än människans snabbaste reflexer) i postural nackmuskulatur förmodas ha en skyddande funktion för nackens strukturer.7 Trots att öppningschocken länge har antagits vara en viktig orsak till...