Mobiltelefon för påminnelse om HIV-vård – resultat från en tvärsnittsstudie i Sydafrika

Elisa Longinetti | Dec 2016 | Infektionsmedicin |

Elisa Longinetti
doktorand,
Institutionen för medicinsk
epidemiologi och biostatistik,
Karolinska institutet

Ziad El-Khatib
PhD,
Institutionen för folkhälsovetenskap,
Karolinska institutet,
och World Health Programme,
Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Antalet nya HIV-fall minskar globalt, men Sydafrika har flest antal fall i världen med 5,6 miljoner smittade individer. Även om 56 procent av de smittade individerna fick antiretroviral behandling (ART) under 2014,1 så följer inte alla behandlingen noggrant. Strategier för att öka effektiviten inkluderar att noggrant följa behandlingen samt att besöka specialiserade kliniker och läkare för att fylla på medicin.2 Glömska är det vanligaste skälet till att inte följa ART-behandlingen och missa läkarbesök.3,4 Mobiltelefoner skulle kunna hjälpa individer att komma ihåg att följa behandlingen bättre och att besöka läkare, i enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO) förslag.5 Vårt mål Vår målsättning var att identifiera patientgrupper som hade minst sannolikhet att använda sig av mobiltelefoner för att påminna sig om läkarbesök och uppföljning av ART-behandlingen. Vi ville även förstå varför vissa patientgrupper tenderade att förlita sig på mobiltelefoner som hjälpmedel. Patientrekrytering Vi analyserade data från South African Evaluation Study (SAVE) som samlades in i mars 2008 på öppenvårdsverksamheter i Soweto, Sydafrika.6 Dessa verksamheter är en del av Chris Hani Baragwanath sjukhus som ligger utanför Johannesburg och är Afrikas största sjukhus och omfattar 4 miljoner individer. Patienterna rekryterades med affischer i öppenvårdsverksamheterna samt på apotek. Efter att ha gett skriftligt medgivande blev patienterna intervjuade. Denna studie fokuserade på sociodemografi, typ och antal påminnelser för att komma ihåg läkarbesök, glömda läkarbesök, påminnelser för att komma ihåg medicinering, och glömd medicinering. Vi analyserade data ifrån 883 patienter (18 år eller äldre) som hade genomgått ART-behandlingen i minst 12 månader och som var första linjens behandlingsmottagare. Resultat Vår studie visade att HIV-smittade patienter i Soweto, Sydafrika, använder flera sätt för att komma ihåg läkarbesök och medicinering. För läkarbesök använder patienter oftast ett påminnelsekort från kliniken. Det fanns en positiv trend mellan att använda olika typer av påminnelser och att komma ihåg läkarbesök, men denna association var inte...