Automatiserad mätning av ledspringeavstånd och bentäthet vid tidig RA

Subklinisk ledinflammation hos patienter med hud- psoriasis utan psoriasisartrit

Francesca Faustini | Dec 2016 | Uncategorized | Dermatologi |

Francesca Faustini
specialistläkare i reumatologi,
Reumatologkliniken,
Karolinska universitetssjukhuset,
Stockholm

Hudpsoriasis är en vanlig sjukdom som drabbar 2–3 procent av populationen. Mellan 15 och 30 procent av patienter med psoriasis utvecklar led- och skelettinflammation, i de flesta fall efter debut av hudlesioner. Psoriasisartrit (PsA) karaktäriseras av varierande fenotyper med möjligt engagemang av små eller stora leder samt även en spondylartritliknande bild. De olika fenotyperna beskrevs i början av 1970-talet,1 och senare har klassifikationskriterier (CASPAR) blivit tillgängliga.2 PsA har en egen patogenes som skiljer sig från den vid reumatoid artit (RA). Vid PsA är enteser målorgan, och synovitutvecklingen är sekundär till de primära patologiska processerna i enteserna. Enteser är zoner där senor, ligament och ledkapsel fäster vid benet. Förutom dessa anatomiska enteser beskrivs även funktionella enteser, det vill säga områden där senorna har kontakt med benet och fungerar som lyftanordningar.3 Oklart samband mellan hud- och ledengagemang Sambandet mellan hudinflammationen och ledinflammationen är inte helt klarlagd. Det finns ingen tydlig relation mellan svårighetsgraden av hudengagemanget och svårighetsgraden av ledengagemanget. PsA kan utvecklas hos patienter med såväl minimala som utbredda hudlesioner, och i vissa fall även vid frånvaro av eller före debut av hudpsoriasis. Processen som leder från hudsjukdom till ledsjukdom är fortfarande relativt okänd, och i dagsläget pågår ett stort antal studier med fokus på tidig upptäckt av PsA. Då hudpsoriasis har en högre prevalens än PsA är en viktig fråga om man hos patienter med endast hudengagemang, utan en klar klinisk historia av PsA, kan hitta tecken på pågående subklinisk inflammation som kan definieras som ockult PsA4 och som senare kan förvandlas till tidig PsA. Visualisering av subklinisk inflammation krävs För att kunna svara på denna fråga krävs att man kan visualisera den subkliniska inflammationen med avancerade radiologiska undersökningar, till exempel ultraljud och magnetresonanstomografi (MRT), eller med andra metoder, som optisk avbildning. En del forskning har nyligen fokuserat på möjligheten att påvisa...