Arytmogen högerkammarkardiomyopati

Hypoglykemier och hjärt-kärlhändelser

Mona Landin-Olsson | Jun 2018 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar |

Mona Landin-Olsson
professor,
diabetesöverläkare vid Endokrinologikliniken,
Skånes universitetssjukhus i Lund

Hypoglykemi, lågt blodsocker, är ett vanligt tillstånd med många olika definitioner. I en stor studie av patienter med diabetes undersöktes förekomsten av rapporterad hypoglykemi i olika populationer i världen. Det visade sig att variationen är väldigt stor, förmodligen beroende på olika definitioner och olika gränser för vad som definieras som hypoglykemi. Förekomsten av hypoglykemi är högre än vad man tidigare trott.1  Vid diabetes är det behandlingen som orsakar hypoglykemi. Om man inte har diabetes kan man bara drabbas av hypoglykemi om man till exempel har en ovanlig insulinproducerande tumör. Faran med hypoglykemi är att hjärnan får för lite socker, vilket leder till att patienten blir omtöcknad och får dåligt omdöme. Om detta kvarstår och inte åtgärdas kan personen till och med få kramper och bli medvetslös. Det är alltså viktigt att känna till vad hypoglykemi innebär och att behandla tillståndet i tid. Många patienter som har haft diabetes länge får emellertid mindre känsla för när blodsockret börjar sjunka och får inte varningssignalerna i tid. De kan då drabbas av hypoglykemi som direkt övergår i dåligt omdöme och medvetslöshet.  Det är väldigt obehagligt att få hypoglykemi. Patienten får ett påslag av stresshormoner, får hjärtklappning och blir svettig. Om personen dessutom börjar få dåligt omdöme och beter sig konstigt är det ännu obehagligare. Patienterna löser ofta detta genom att lägga sig lite högre i blodsocker. Detta är en balansgång på slak lina eftersom högre blodsocker ger mer komplikationer.  Att få hypoglykemi är farligt i vissa situationer, som vid bilkörning, i trafiken överhuvudtaget eller om man har hand om sina barn ensam. I dessa situationer bör man alltid undvika hypoglykemi. Många föräldrar lägger barnen lite högre i blodsocker när de ska gå till skolan för att undvika lågt blodsocker. Samband med hjärt–kärlsjukdomt Det finns ett samband mellan hypoglykemi och hjärt–kärlsjukdom. Stora studier har...