Bättre behandling av köldagglutininsjukdom

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

Resultaten från en nordisk studie som presenterades vid EHA visar att behandling med bendamustin och rituximab i kombination ger hög responsfrekvens vid köldagglutininsjukdom.Sigbjørn Berentsen vid Haugesund sjukhus lägger här fram resultat som visar att kombinationsbehandlingen är effektiv och ger få biverkningar.