Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med rituximab i kombination med klorambucil. Enligt Valentin Goede ger resultaten stöd för att denna kombination bör vara förstahandsval vid behandling av KLL-patienter med komorbiditet.