Möjligt att hitta KLL-patienter med risk för immundysfunktion

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

En del patienter med KLL dör till följd av infektioner. För att reducera dödligheten gäller det att hitta de patienter som löper risk att utveckla immundysfunktion. I denna MEDtalk redogör Carsten Utoft Niemann, Rigshospitalet i Köpenhamn, för hur detta kan göras.