Ny effektiv frontline-behandling av KLL

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

Yngre personer med KLL kan komma att erbjudas en ny effektiv behandling. Med kombinationen duvelisib, fludarabin, cyklofosfamid och rituximab uppnådde 81 procent av patienterna MDR-negativitet i benmärgen. I denna MEDtalk presenterar Matthew Davids de viktigaste resultaten från studien.