Rutinmässig användning av djup sekvensering vid KML

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

Resultaten från den första prospektiva studien av rutinmässig användning av djup sekvensering visar att det dels är möjligt att använda metoden regelmässigt, dels att mutationer kan påvisas hos fler patienter än vad som hittills antagits. Hör Simona Soverini presentera resultaten här.