Sekvensering av behandling vid KLL

BestPractice | Jun 2018 | |

Även om ett stort antal studier av KLL-behandling redan pågår är det en utmaning att sekvensera behandlingen och designa studierna så att de ger optimal kunskap om patienterna.