Tidsbegränsad behandling av högriskpatienter med recidiverande KLL

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

Carsten Utoft Niemann presenterar de första mycket lovande resultaten från studien VISION för patienter med recidiverande KLL.