Tidsbegränsad behandling av högriskpatienter med recidiverande KLL

BestPractice | Jun 2018 | |

Carsten Utoft Niemann presenterar de första mycket lovande resultaten från studien VISION för patienter med recidiverande KLL.