Trippelbehandling av högriskpatienter med myelomatos

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

Carfilzomib, cyklofosfamid och dexametason är en effektiv och generellt väl tolererad trippelbehandling som innebär att även högriskpatienter kan uppnå djup respons med  MRD-negativitet. Se resultaten i denna MEDtalk med director Myeloma Services, Chandramouli Nagarajan och dr Chen Yunxin, Singapore General Hospital.