EADV 2018 avspeglar ett specialområde i omvandling

Best Practice Nordic | Sept 2018 | EADV 2018 |

Jørgen Serup, överläkare, professor, Bispebjerg Hospital, (DK), ger här sin bedömning av den tranformation som dermatologin har genomgått från enkla kemiska behandlingar med mindre effekt till behandlingar med komplexa biologiska läkemedel där nya långtidsdata visar hur stor effekt patienterna uppnår. Det är en imponerande utveckling som det dermatologiska specialområdet har genomgått, understryker Jørgen Serup.