Onykoskopi – en uppdatering

BestPractice | Sept 2018 | |

Michela Starace, universitetet i Bologna, ger här en vetenskaplig uppdatering om användning av onykoskopi i den dagliga kliniska verksamheten.