Vittnar om en revolution i behandlingen av atopisk dermatit

BestPractice | Sept 2018 | EADV 2018 |

På senare år har vi fått ökad kunskap om patogenesen vid atypisk dermatit, som på många sätt är en långt mer komplicerad sjukdom än psoriasis. Den här kunskapen ska vi använda för att optimera framtidens behandling. I denna MEDtalk ger Kåre Tveit sin bedömning av nya behandlingsmöjligheter och sina förväntningar på en framtid som ser ljus ut för patienterna och som han gläds åt att vara en del av.