Stigmatisering i dermatologin

BestPractice | Sept 2018 | EADV 2018 |

Det är mycket vanligt att dermatologiska patienter upplever att de är stigmatiserade och att i detta i hög grad påverkar deras livskvalitet. Vid detta års EADV-möte satte Jacek C. Szepietowski, medlem av EADV:s styrelse, fokus på detta problem vars allvar och utbredning är beroende av såväl den dermatologiska sjukdomen som lokala kulturella förhållanden. Jacek C. Szepietowski pekar på att det är nödvändigt med ett holistiskt förhållningssätt till dermatologiska patienter, som bland annat ska innehålla strategier för att motverka och skydda mot stigmatiseringen. Klicka och lyssna på budskapet från Jacek C. Szepietowski, Department of Dermatology, Venereology and Allergology, University of Medicine, Wroclaw, Polen.