Bättre klinisk användning av biomarkörer

BestPractice | okt 2018 | ECTRIMS 2018 |

Homayoun Roshanisefat har använt dagarna på ECTRIMS till att uppdatera sina kunskaper om biomarkörer och hur de kan användas kliniskt. Han ser biomarkörer som ett mycket användbart redskap som ser till att patienterna kan uppnå det bästa behandlingsresultatet på sikt. Det innebär också att man som läkare kan vara förvissad om att man har gjort sitt yttersta för sina patienter med MS.