God kandidat som förstahandsval

BestPractice | okt 2018 | ECTRIMS 2018 |

AUBAGIO är indicerat för behandling av vuxna patienter med recidiverande-remitterande multipel skleros, och data visar att det är ett bra förstahandsval vid mild och moderat recidiverande-remitterande MS. Detta enligt Patrick Vermersch, professor i neurologi vid Université de Lille, Frankrike, som i denna MEDtalk förmedlar en uppdatering av kliniska data och erfarenheter.