Uppseendeväckande långtidsdata om behandling med alemtuzumab

BestPractice | okt 2018 | ECTRIMS 2018 |

Barry A. Singer, MD, Director, The MS Center for Innovations in Care, St. Louis, presenterar åttaårsdata från TOPAZ-studien om behandling med alemtuzumab av patienter med recidiverande-remitterande MS, som visar att 47 procent av patienterna uppnådde klinisk förbättring av sin sjukdom och omkring 70 procent uppnådde antingen förbättring av sjukdomen eller stabilisering av den. Klicka och hör Barry A. Singer redogöra för de nya resultat som han kallar enastående.