Ökad kunskap om kognitiva svårigheter och fatigue

BestPractice | okt 2018 | ECTRIMS 2018 |

Kognitiva svårigheter bör ingå i bedömningen av patienter med multipel skleros, dels för att utvärdera hur de kognitiva svårigheterna påverkar patientens anknytning till arbetsmarknaden, sociala relationer och livskvalitet, dels för att underlätta vid val av behandling. På årets ECTRIMS-kongress presenterades studier som visar att kognitiva svårigheter och fatigue belastar patienterna i hög grad. I denna MEDtalk fokuserar Mikkel Anthonissen på detta och på de initiativ som har påbörjats i Danmark.