BestPractice stärker sin position på den nordiska marknaden

BestPractice | Nov 2018 | Pressrelease |

BestPractice har valt att förstärka sin ledningsmässiga kompetens och erfarenhet i syfte att stärka sin position som förmedlare av medicinsk information och kunskap samt för att garantera en fortsatt positiv och expansiv utveckling. Det sker genom rekryteringen av Peter Bøgkjær som CEO och partner i BestPractice. Peter har under sin karriär haft positioner som chef och CEO i både mindre och mellanstora företag, och hans kompetens och erfarenheter är huvudsakligen inom ledning och affärsutveckling. För ytterligare information om Peters profil, se här

Förutom det dagliga ledningsarbetet kommer Peters huvuduppgift inledningsvis vara att stärka och konsolidera BestPractice ställning på den nordiska marknaden. BestPractice kommer även att fokusera på utveckling av nya produkter och tjänster, bland annat digitala plattformar och andra kommunikationskanaler och medier.

I samband med detta har Morten Søndberg valt att lämna rollen som direktionsledamot för att fokusera på sin egen verksamhet. Detta sker från och med 1 november 2018.

Peter Bøgkjær tillträder sin tjänst och ingår i ägarkretsen från och med 1 december 2018.

De båda grundarna och ägarna Jan Andreasen och Lars Christensen säger: ”Vi vill med dessa åtgärder stärka BestPractice ställning som ett multimediabolag. Vi kommer att lansera ett antal nya initiativ, produkter och tjänster, både analogt och digitalt, riktade såväl mot pratiserande läkare, specialister och annan hälso- och sjukvårdspersonal som mot patientgrupper och andra intressenter inom hälso- och sjukvården i hela Norden. Därför väljer vi att från och med 1 december 2018 ändra namn till BestPractice Nordic.”

BestPractice förmedlar ny medicinsk kunskap och stimulerar till dialog mellan ett antal medicinska specialområden i hela Norden. BestPractice har i dag 15 medarbetare i Danmark, Norge, Sverige och Finland och ger ut omkring 125 tidskrifter och 300–400 MEDtalks (videofilmad medicinsk information) årligen. Det senaste räkenskapsåret omsatte BestPractice 20 miljoner DKK.

För ytterligare information, kontakta:

Jan Andreasen, Chief Editor, MD & partner, mobil +45 5151 8831

Peter Bøgkjær, CEO & partner (från 2018-12-01), mobil +45 2045 7262