Chagas sjukdom – en försummad tropisk sjukdom

Robin Razmi | Feb 2019 | |

Robin Razmi
ST-läkare, VO Infektion,
Gävle sjukhus,
Centrum för forskning och utveckling,
Uppsala universitet/Region Gävleborg

Gustav Mattsson,
ST-läkare,
VO Internmedicin, Gävle sjukhus,
Centrum för forskning och utveckling,
Uppsala universitet/Region Gävleborg

Peter Magnusson
överläkare, VO Kardiologi,
Region Gävleborg, doktorand,
Centrum för forskning och utveckling,
Uppsala universitet/Region Gävleborg
och Institutionen för medicin,
Karolinska institutet

Chagas sjukdom (amerikansk trypanosomiasis) är den parasitsjukdom som orsakar den största sjukdomsbördan på västra halvklotet1 och är därmed ett betydande globalt folkhälsoproblem. Den vektorburna, zoonotiska parasiten drabbar framför allt befolkningen i Latinamerikas fattiga delar och är där en vanlig orsak till förtida död. Naturalförloppet utgörs av en oftast lindrig akut fas som i allmänhet drabbar barn. De flesta är därefter symtomfria, men 30–40 procent av infekterade individer utvecklar en kronisk symtomgivande form av sjukdomen, där hjärtpåverkan är den vanligaste och allvarligaste manifestationen.2 Det finns varken vaccin eller annan profylaktisk behandling. Skademinimering kan dock vidtas på populationsnivå (information, sanering, vektorkontroll) och på individnivå (etiologisk och farmakologisk behandling).3 Chagas sjukdom har av WHO klassificerats som en av de stora försummade tropiska sjukdomarna.4 Global epidemiologi Chagas sjukdom orsakas av ett encelligt urdjur (protozo) som benämns Trypanosoma cruzi, en obligat parasit. T. cruzi förekommer hos en rad däggdjur, både vilda och tama. För smittspridningen hos människa har dock domesticerade katter och hundar den viktigaste rollen.3 Smitta från djur till människa sker i allmänhet via en mellanvärd (vektor), som utgörs av blodsugande rovskinnbaggar (Reduviidae). Parasiten förekommer i insekternas avföring och kan i samband med bett penetrera in i värddjuret via lokala exkoriationer och huddefekter.5 Alla arter i familjen Reduviidae är potentiella vektorer, men för spridning till människa har Triatoma infestans visat sig vara viktigast. Chagas sjukdom förekommer endemiskt i de områden där vektorn förekommer naturligt – latitud 46N till och med 46S i kontinentala Amerika – och där de sanitära förhållandena möjliggör tät kontakt med människa. Utöver vektorburen smitta förekommer även oral smitta (via kontaminerat vatten och födoämnen), kongenital smitta, smitta via transfusion samt laboratoriesmitta.2 Traditionellt har amerikansk trypanosomiasis betraktats som ett problem för Latinamerikas rurala delar, men snabb urbanisering har lett till att sjukdomen fått fäste även i många latinamerikanska städer och den globala...