Huvudvärk av rödvin – vad beror det på?

Joseph V. Pergolizzi, Jr. | Feb 2019 | |

Joseph V. Pergolizzi, Jr.
MD,
NEMA Research Group,
Naples, Florida

Jo Ann LeQuang
BA,
NEMA Research Group,
Naples, Florida

Peter Magnusson
överläkare, VO Kardiologi,
Region Gävleborg, doktorand,
Centrum för forskning och utveckling,
Uppsala universitet/Region Gävleborg
och Institutionen för medicin,
Karolinska institutet

Rödvin anses vara en utlösande faktor för huvudvärk. Huvudvärk finns i flera former. Spänningshuvudvärk är vanligt förekommande (42 procent) och fler kvinnor än män rapporterar dessa besvär.1 Även migrän är vanligare bland kvinnor (18 procent) än bland män (6 procent).2 Klusterhuvudvärk är en ovanlig form av huvudvärk (0,1 procent) som där-emot är vanligare bland män.3 Externa stimuli, inklusive kost, kan utlösa huvudvärk hos vissa individer, men detta är ofta inkonsistent så till vida att de ibland enbart utlöser huvudvärk, att minimal mängd kan utlösa eller att det finns ett dos–responssamband.4 Alkoholhaltiga drycker (öl, rödvin, mousserande vin, vitt vin, sprit) kan alla ge huvudvärk, men rött vin är vanligast (28 procent).5 Hälften av patienterna med klusterhuvudvärk kopplar symtomen till alkohol, och 70 procent anger specifikt rödvin.6 Mekanismen för huvudvärk är komplex, men de ämnen i alkoholhaltiga drycker som anses utlösande är etanol, dopamin, fenoler, histamin, fenyletylamin, serotonin, sulfit, tanniner och tyramin.  Vad i rödvin kan utlösa huvudvärk? Etanolen i sig kan i större mängder ge huvudvärk, ofta kallat baksmälla. I en enkätstudie på en enhet specialiserad på utredning av huvudvärk rapporterade 18,4 procent av patienterna med migrän känslighet för alkoholhaltiga drycker.7,8 Två typer av huvudvärk brukar kunna utskiljas: den som uppkommer inom tre timmar och den som uppstår även då alkohol inte längre kan påvisas i blodet och som troligen kan tillskrivas dehydrering och sömnbrist.9 Rödvin kan ge huvudvärk även vid intag av små mängder. Vidare sågs en signifikant skillnad i en mindre dubbelblindstudie, där 300 ml rödvin gav huvudvärk till skillnad från vodka med ekvivalent mängd alkohol.10 Vasodilatation är kopplat till huvudvärk, framför allt migrän. Vin och andra druvhaltiga drycker har vasodilaterande egenskaper som medieras via kvävemonoxid (NO): etanol och resveratrol har inte sådana effekter.11 Alkoholfritt vin resulterar i samma vasodilaterande effekt som vin innehållande alkohol.12 Alkoholfritt vin innehåller polyfenol,...