Trevärt krom i kromgarvat läder kan orsaka allergiskt kontakteksem

Yolanda S. Hedberg | Mar 2019 | Dermatologi |

Yolanda S. Hedberg
docent,
Kungliga Tekniska högskolan,
Skolan för kemi,
bioteknologi och hälsa,
Stockholm

Mihàly Matura
enhetschef, överläkare,
Centrum för arbets-
och miljömedicin,
Stockholm

Carola Lidén
professor emeritus,
Arbetsmiljötoxikologi,
Institutet för miljömedicin,
Karolinska institutet

Hudkontakt med kromgarvat läder, till exempel i handskar, skor och möbler, kan orsaka allergiskt kontakteksem.1-3 Kromgarvade läderprodukter anses utgöra en av de viktigaste källorna till hudexponering och sensibilisering för krom.1 Krom är den tredje vanligaste orsaken till kontaktallergi bland metallerna.4,5 Sedan 2015 är sexvärt krom, Cr(VI), genom EU:s kemikalieförordning REACH, begränsat i lädervaror som kommer i kontakt med huden. Trevärt krom, Cr(III), berörs dock inte av restriktionen. Vår tidigare forskning har visat att halten av Cr(VI) i läder varierar med miljöfaktorer i omgivningen. Andelen Cr(VI) ökar och Cr(III) minskar när läder kommer i kontakt med våt cement och alkaliska vätskor samt efter lagring vid låg luftfuktighet.6,7 Cr(VI) är mer lösligt än Cr(III) och det kan penetrera längre in i huden. Därmed krävs lägre halter av Cr(VI) jämfört med Cr(III) för att orsaka allergiskt kontakteksem.8-12 Det slutgiltiga kromallergenet som immunsystemet reagerar mot är Cr(III) som är bundet till protein.13 Syftet med vår studie14 var att undersöka om den nya begränsningen av Cr(VI) i läder kommer att räcka för att skydda kromallergiska personer så att de inte får allergiskt kontakteksem av kromgarvat läder. Studiedesign Tidigare patienter med känd kontaktallergi mot krom (n = 11) och kontrollpersoner utan allergi mot krom (n = 22) rekryterades till studien. Lapptest (två dygn) med spädningsserier av Cr(III) respektive Cr(VI) och vehikeln gjordes på ryggen för att fastställa de krom-allergiska deltagarnas aktuella reaktivitet.  Kontrollpersonerna testades med den högsta koncentrationen av vardera kromlösningen och med vehikeln för att verifiera att de inte var allergiska mot krom. Alla deltagare testades också med läderbitar av kromgarvat och kromfritt läder på ryggen.  Den högsta koncentrationen av Cr(III) i spädningsserien var tio gånger större än den för Cr(VI). För att undvika irriterande koncentrationer hade spädningsserierna testats i förförsök på andra. Tio kromallergiska deltagare och 22 kontrollpersoner deltog därefter i ett användartest med...