Eksem orsakat av konserveringsmedel i stödstrumpa

Nils Hamnerius | Mar 2019 | Dermatologi |

Nils Hamnerius
överläkare,
Yrkes- och miljödermatologi,
Skånes universitetssjukhus Malmö

Kläder kan orsaka kontaktallergiskt eksem. Ofta beror det på kontaktallergi mot textilfärger men ibland kan andra kemikalier ha betydelse, vilket följande exempel visar. En 38-årig man med systemisk skleros utvecklade bensvullnad och bensår. Kompressionsbehandling med en svart stödstrumpa inleddes, men efter en månad fick han eksem på fot och underben. I stället för stödstrumpa gavs då kompressionslindning och eksemet läkte. Vid förnyad användning av samma svarta stödstrumpa sex månader senare utvecklade han ånyo eksem på fot och underben. Eksemet läkte när han slutade använda strumpan. Patienten remitterades till yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Epikutantestning (lapptestning) med svensk basserie och textilfärgsserie var negativ, men patienten reagerade på testning med den egna strumpan, både som den var och på acetonextrakt av strumpan. Av produktinformationen framkom att strumpan sannolikt innehöll ämnen som hämmade bakterieväxt för att motverka dålig lukt. Därför analyserades strumpan med gaskromatografi-masspektrometri.  Stark kontaktallergi mot oktylisotiazolinon Vid analysen sågs ett mönster som talade för att ett konserveringsmedel, oktylisotiazolinon (OIT), kunde finnas i strumpan. Kompletterande lapptestning av patienten visade en stark kontaktallergi mot OIT. Därefter gjordes ytterligare kemiska analyser med hjälp av HPLC (high performance liquid chromatography) av den använda stödstrumpan och av en oanvänd stödstrumpa av samma modell. Även tre andra modeller av stödstrumpor från samma tillverkare analyserades. Analyserna bekräftade förekomst av OIT i två av de totalt fyra modellerna av stödstrumpa.  I den modell som patienten hade använt kunde OIT påvisas i såväl den använda som den oanvända strumpan. Koncentrationen av OIT var cirka 15–20 gånger högre i den oanvända strumpan. I gaskromatografi-masspektrometrianalys av den oanvända strumpan kunde också ett annat antibakteriellt medel, triklosan, påvisas. Kompletterande lapptestning med triklosan var negativ. Välkänt kontaktallergen OIT är ett välkänt kontaktallergen som är helt förbjudet i hudvårdsprodukter och hygienartiklar. Det används som konserveringsmedel, framför allt i vattenbaserade målarfärger, skärvätskor och lim.1...