Minimal residual disease (MRD)-negativitet

Tio års real world data visar stabila värden med biologisk psoriasisbehandling

Marcus Schmitt-Egenolf | Mar 2019 | Dermatologi |

Marcus Schmitt-Egenolf
professor, överläkare,
Institutionen för folkhälsa och
klinisk medicin,
Avdelningen för dermatovenereologi,
Umeå universitet

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom med en prevalens på 2–4 procent. Patienter med mild sjukdom behandlas topikalt, medan de som har måttlig till svår sjukdom kräver systembehandling. Biologiska läkemedel har varit tillgängliga för psoriasisbehandling i Sverige sedan 2004. Biologisk behandling visar god effekt i kliniska prövningar och observationsstudier. De flesta tidigare studier har fokuserat på kortsiktiga resultat av enskilda biologiska medel. Mindre är känt om långsiktiga resultat i patientgrupper där växling mellan olika biologiska medel ofta förekommer. Observationsstudier baserade på nationella register utgör ett viktigt komplement till kliniska prövningar. De representerar den verkliga patientpopulationen i klinisk praxis (real world evidence, RWE), och gör det möjligt att studera behandlingseffekterna även under en längre period.  PsoReg, det nationella registret för systemisk psoriasisbehandling, startade 2006 och innehåller nu upp till tio års uppföljning om effekten av biologisk behandling. För att bedöma behandlingseffekt registreras i PsoReg det kliniska måttet Psoriasis Area and Severity Index (PASI), och två patientrapporterade mått för hälsorelaterad livskvalitet, Dermatology Life Quality Index (DLQI), som mäter den hudrelaterade livskvaliteten, och EuroQol-5D (EQ-5D), som mäter den generella hälsorelaterade livskvaliteten. Syfte Syftet med studien var att analysera långsiktiga förändringar i PASI och livskvalitet hos patienter med måttlig till svår psoriasis efter övergång till biologisk behandling. Studien intar ett patientperspektiv och fokuserar därmed på vad som händer i klinisk praxis vid bedömningar som sker under olika uppföljningsintervaller. Metoder Tio års individuella real world data (RWD) användes för att analysera den långsiktiga effekten av övergång till biologisk behandling för personer med måttlig till svår psoriasis. Det är en observationsstudie av patienter som är biologiskt naiva med åtminstone en registrering i PsoReg före övergång till biologisk behandling samt minst ett uppföljningsbesök. PASI, DLQI och EQ-5D analyserades vid 3–5 månader, 6–11 månader och minst en gång efter ≥1 år, upp till nio år efter övergången till...