Kvalitet på beskrivning av styrketräningsinterventioner för personer med KOL

André Nyberg | maj 2019 | Lungmedicin | Primärvård |

André Nyberg
med.dr, docent,
Institutionen för samhällsmedicin
och rehabilitering,
Avdelningen för fysioterapi,
Umeå

Eline bij de Vaate
Läkare, BSc,
Department of Pulmonology,
Merem Pulmonary Rehabilitation
Centre, Hilversum,
Nederländerna

Bennie Westra
MSc, fysioterapeut,
Department of Physiotherapy,
Antonius Hospital, Sneek,
Nederländerna

Monique Legemaat
MSc, sjuksköterska,
Department of Pulmonology,
Merem Pulmonary Rehabilitation
Centre, Hilversum,
Nederländerna

Sander de Wolf
MSc,
Division of Public Health,
Academic Medical Centre,
University of Amsterdam,
Nederländerna

Peter Klijn
PhD, MSc, BSc,
Department of Pulmonology,
Merem Pulmonary Rehabilitation
Centre, Hilversum,
Amsterdam University Medical Center, Amsterdam, Nederländerna

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är i dag en av våra vanligaste folksjukdomar. En ofta försummad aspekt av sjukdomen är att den innebär manifestationer utanför lungorna som förvärrar det naturliga förloppet.1 Muskeldysfunktion vid KOL kännetecknas av förlust av muskelvävnad och en förskjutning av fibertypen mot en mindre oxidativ fenotyp, vilket funktionellt medför nedsatt styrka och/eller uthållighet i muskulaturen, framför allt lårmuskulaturen.1,2 Ungefär var tredje person med KOL har nedsatt muskelfunktion, en nedsättning som ses även i tidiga stadier av sjukdomsprocessen.1 Detta är av stor betydelse då personer med KOL som har nedsatt muskelfunktion, oberoende av lungfunktionsnedsättning, har minskad vardaglig fysisk aktivitet, minskad livskvalitet, ökat antal sjukhusinläggningar (exacerbationer) samt även ökad mortalitet i jämförelse med personer med KOL som har bibehållen eller god muskelfunktion.1,3 Med anledning av detta är det inte förvånande att en förbättrad muskelfunktion i dag är ett av de viktigaste terapeutiska målen vid behandling och rehabilitering av personer med KOL.4 Styrketräning vid KOL Om syftet är att förbättra muskelfunktionen vid KOL rekommenderas styrketräning före andra tillgängliga modaliteter, såsom läkemedel, konditionsträning eller neuromuskulär stimulering.5 Styrketräning är högt prioriterat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av personer med KOL (prioritet 3), såväl vid stabil KOL som i samband med exacerbationer.6 Dock vet vi i dag inte hur styrketräning ska utföras för att optimera effekterna för den enskilda personen med KOL. Det är mer komplicerat att ta fram ett optimalt styrketräningsupplägg än det verkar vid en första anblick. Detta beror bland annat på att muskeldysfunktionen vid KOL karakteriseras av stor heterogenitet. Vid exempelvis svår KOL är förlust av muskelfibrer av typ 2 vanligt, vilket påverkar muskelmassa och muskelstyrka. Dessutom kännetecknas KOL av en selektiv förlust av muskelfibrer av typ 1 och av oxidativa enzymer,7 vilket påverkar muskulaturens uthållighet redan vid mild KOL.8 Då effekten av träning är specifik för det stimuli som...