Peripartumkardiomyopati – kvinnors erfarenheter av hälso- och sjukvård

Harshida Patel | Jul 2019 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård |

Harshida Patel
universitetslektor, fil.dr,
ordförande för Tau Omega Chapter (STTI),
ordförande för European Sigma Research Task Force,
medlem av Regional European Committee STTI,
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa,
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

I de flesta fall är graviditet relaterat till glädje i familjen. Blivande föräldrar ser fram emot tillökningen, men i vissa fall kan glädjen förvandlas till mardröm. Peripartumkardiomyopati (PPCM) är ett tillstånd som är förknippat med svår hjärtsvikt (HF) och som kan vara livshotande för kvinnan. PPCM är en ovanlig form av hjärtsvikt med systolisk dysfunktion som drabbar kvinnor över hela världen. Det förekommer i sista trimestern av graviditeten eller under första halvåret efter förlossningen.  Historien går mer än 150 år tillbaka. Första gången tillståndet nämns i litteraturen var 18491 och på 1930-talet rapporterades det som ”postpartumhjärtsvikt”.2 Förekomsten beskrevs som vanligen förekommande inom första månaden efter förlossningen och vissa forskare beskrev förekomst under graviditetens sista månad. Namnet PPCM fastställdes 1997 och syndromet betraktas som sällsynt. Dia-gnoskriterierna speglar ESC:s definition.3  Incidens och prevalens Exakta data saknas på grund av brister i registrering.4 Den globala förekomsten av PPCM är ungefär 1:1 000 graviditeter med geografiskt utsatta områden i Afrika: 1:100 graviditeter i Nigeria och 1:300 i Haiti,5 medan förekomsten i Japan är 1:15 533 födslar.6 I USA, Kanada och Sydafrika anges incidensen till 1:1 000–4 000 födslar.  I Danmark har nyligen incidensen 1:10 149 födslar angetts.7 Höga siffror från Nigeria är i många fall sannolikt resultat av ren volymöverbelastning orsakad av hausafolkets tradition att äta torkat havssalt.8,9 Svenska data från en registerstudie (1997–2010) visade en incidens på 1:5 719.10  I USA har incidensen ökat de senaste två decennierna:11 1:2 187 graviditeter, av vilka 75 procent av fallen inträffade inom tio dagar efter utskrivning efter förlossningen.12 Incidensen var 1:208 graviditeter i den högsta riskgruppen (ålder >35, graviditetsdiabetes och preeklampsi). Studier från USA har visat en 5- till 15-faldigt ökad risk för svarta kvinnor jämfört med kvinnor av andra etniciteter.13,14 Även om PPCM påverkar alla åldersgrupper är mer än hälften av fallen kvinnor äldre än...