JAK-hämmare är hetast nu

Tore K. Kvien | okt 2019 | Dermatologi |

Tore K. Kvien
professor i medicin,
reumatolog, avdelningschef,
Diakonhjemmet Sykehus,
Oslo

På EULAR 2019 träffade BestPractice Nordic professor Tore K Kvien från Universitetet i Oslo och Diakonhjemmet Sykehus för en pratstund om ett av konferensens stora teman – JAK-hämmare.  På konferensen presenterades nämligen studier av de nya JAK1-hämmarna filgotinib och upadacitinib. De JAK1-specifika hämmarna har visat lovande resultat vid behandling av patienter med reumatoid artrit (RA), förklarar professor Tore K Kvien:  – Ja, JAK-hämmare är hetast just nu. Två JAK1-hämmare – filgotinib och upadacitinib – är på gång. En del data som presenteras här bekräftar det som har publicerats tidigare, nämligen attt JAK1-hämmaren upadacitinib har god effekt på patienter med RA, men att läkemedlet också har vissa biverkningsproblem som vi måste lära oss mer om. Det är heller inte klarlagt om den effektivaste dosen av upadacitinib är 15 mg eller 30 mg. Det finns faktorer som tyder på att det är 15 mg som ger bäst balans mellan effekt och säkerhet, säger Kvien.  – När det gäller filgotinib finns det studier som visar att medlet har god effekt jämfört med placebo, fortsätter Kvien. Om biverkningarna säger professorn följande:  – Biverkningar, till exempel infektion och lungemboli, tycks vara dosberoende. Infektioner ser vi för det mesta vid höga doser, ofta i form av herpes zoster, säger Kvien.  Effekt vid psoriasisartrit och ankyloserande spondylit Frågan om huruvida psoriasisartrit och ankyloserande spondylit kan behandlas med JAK-hämmare besvarar han så här: – Ja, det finns data som tyder på att JAK-hämmare också har effekt vid psoriasisartrit, men det är en fråga om dosering. I Norge är läkemedlet inte godkänt för klinisk användning vid psoriasisartrit, men i princip har JAK-hämmaren tofacitinib (som redan finns på marknaden) effekt på psoriasisartrit. När det gäller ankyloserande spondylit finns det också en fas 2-studie som visar att tofacitinib är effektivt.  JAK-hämmare som klinisk behandling i framtiden? Professor Kvien menar att frågan...