Hur vanligt är det med allergi mot sjukhusarmband och vilka är orsakerna?

Marléne Isaksson | Dec 2019 | Dermatologi |

Marléne Isaksson
professor, överläkare,
Yrkes- och miljödermatologiska
avdelningen,
Skånes universitetssjukhus,
Malmö

Identitetsband, så kallade ID-band, används inom den slutna vården för att göra det möjligt att kon-trollera en patients identitet under hela vårdtiden. Nyligen publicerade vi en artikel som beskrev en manlig patient, inlagd på sjukhus, som utvecklade ett utslag under sitt ID-band (DuraSoft Laser Patient ID system; Precision Dynamics Corporation [PDC] Healthcare, Valencia, Kalifornien) några timmar efter att han började bära det.1  Patienten hade varit inlagd på sjukhus tidigare utan att få problem från ett identiskt ID-band. När han remitterades till hudavdelningen på sjukhuset, University Medical Center Groningen, Nederländerna, hade han ett rodnat kliande utslag med vesikler på huden under ID-bandet, som var gjort av plast. Patienten var nu pensionerad men hade tidigare arbetat med transport av paket och som slaktare. Han hade även upplevt liknande hudbesvär från EKG-elektroder.  En omfattande utredning påbörjades Patienten epikutantestades med hudavdelningens basserie, men också med ytterligare haptener såsom (met)akrylater, kosmetikaämnen, parfymämnen och en plast- och limserie (haptener från SmartPractice Europe, Barsbüttel, Tyskland och Chemotechnique Diagnostics, Vellinge, Sverige).  Dessutom testades bitar av ID-bandet ”som det är” samt olika delar av EKG-elektroder. Testlapparna placerades på ryggen och avlägsnades efter två dygn. Avläsning av testerna gjordes dag 3 och dag 7 enligt ICDRG-kriterierna.2  Starka positiva reaktioner sågs mot delarna av ID-bandet, det vill säga mot klisterkanten och mot insidan och utsidan av detsamma (tabell 1). Dessutom sågs starkt positiva testreaktioner mot ett flertal (met)akrylater och mot gelen och klisterlagret från flera EKG-elektroder.  Test med tunnskiktskromatografiplatta För att fastställa vilket eller vilka ämnen som låg bakom den allergiska reaktionen gjordes två olika extrakt av ID-bandet, i etanol respektive aceton.3 Vid testning av extrakten i spädningsserie reagerade patienten med 3+-reaktion för det outspädda aceton- respektive etanolextraktet och med 1+-reaktion för det 10 procentiga aceton- respektive etanolextraktet (tabell 1).  Det testade etanolextraktet analyserades med gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS) och både laurylakrylat och...