Små doser glukagon kan höja blodsockret efter träning vid typ 1-diabetes

Isabelle Isa Kristin Steineck | Dec 2019 | Primärvård |

Isabelle Isa Kristin Steineck
doktorand,
Steno Diabetes Center Copenhagen

För personer med typ 1-diabetes kan träning öka risken för hypoglykemi både under själva aktiviteten och flera timmar efteråt. Träning ökar glukosupptaget till muskelceller oberoende av insulin.1 Hos friska personer medför ett blodsockerfall att insulinutsöndringen från bukspottkörteln minskar och att glukagonnivåerna ökar.  Personer med typ 1-diabetes får insulin via subkutana injektioner med spruta eller via pump och den fysiologiska nedregleringen av insulin kan således inte uppkomma. Dessutom har personer med typ 1-diabetes mindre glukagonstegring under träning än personer utan typ 1-diabetes.  Glukagon får blodsockret att stiga och injektion med 1 mg glukagon används i dag för att behandla svåra hypoglykemier. Tidigare studier har dock visat att mindre doser av glukagon kan användas för att behandla mildare former av hypoglykemi.2 Några studier har dock visat att lågkolhydratkost liksom alkohol minskar glukagonets förmåga att höja blodsockret.3,4  Eftersom personer med typ 1-diabetes har lägre glukagonstegring vid träning än personer utan diabetes ville vi undersöka möjligheten att behandla och förebygga hypoglykemier under och efter träning med hjälp av små doser glukagon.  Den aktuella studien Vi hade två syften med vår studie:5  • Att jämföra blodsockerstegring efter en injektion av 200 µg glukagon given efter cykling med blodsockerstegring efter en glukagoninjektion given efter en viloperiod.  • Att undersöka effekterna på blodsockret under cykling efter att en glukagoninjektion givits före cykling och jämföra det med effekterna om ingen glukagon-injektion givits före cykling. Metod I studien deltog 14 insulinpumpsbehandlade personer med typ 1-diabetes. Deltagarna fick först genomgå en screening. Om de inkluderades i studien fick de delta i tre prövningsdagar på laboratoriet som pågick i fem timmar vardera. Uppehållet mellan prövningsdagarna var minst sex dagar. Deltagarna rekryterades från Hvidovre Hospital i Danmark. Vid varje besök i laboratoriet fick deltagarna äta en standardiserad frukost två timmar före 45 minuters cykling eller vila. En spruta med 200 µg glukagon...