Bukfetma, eller visceralt fett, är den viktigaste orsaken för utveckling av typ 2-diabetes. Bidragande faktorer är ärftlighet, låg fysisk aktivitet, dålig diet och hög ålder. Utlösande faktorer är ofta infektioner, stress, alkohol och läkemedelsanvändning (kortison). Insulin reglerar levermetabolism (primärt) och perifer metabolism (sekundärt). Av det insulin som produceras i bukspottkörteln stannar ca 75 procent i ...

För 30 år sedan inträffade en kulturrevolution inom livsmedelsindustrin och i förhållande till konsumtionen av livsmedel. Livsmedelsföretagen började tillverka livsmedel, koncentrerade på näring, smak och energi, som var tillgängliga i affärer och restauranger i allt större portioner. I spåren av detta inleddes en fetmaepidemi som ännu inte har brutits. Man tror att fetma och övervikt ...

I en nyligen publicerad artikel integrerar Wemrell, Mulinari och Merlo1 intersektionalitetsteori samt analys av prediktiv träffbarhet (DA) i en studie av risk för ischemisk hjärtsjukdom (IHD) i Sverige. Ett av artikelns huvudargument är att intersektionalitetsteori kan bidra till hantering av en grundläggande och viktig spänning inom epidemiologin, mellan mått på genomsnittsrisk och prediktiv träffbarhet. Följande ...

Förmaksflimmer är den vanligast förekommande hjärtarytmin och finns hos cirka 3 procent av den vuxna befolkningen i Sverige.1 Förmaksflimmer leder till en ökad risk för ischemisk stroke,2 en risk som kan minskas med två tredjedelar genom användande av oral antikoagulation.3 Lungvensablation är en metod som används för att behandla patienter med symtomatiskt och i första ...

Riskbruk av alkohol är en ledande orsak till sjuklighet och mortalitet i världen.1 Låg till måttlig alkoholkonsumtion har emellertid ansetts vara gynnsam för hjärtat. Åtskilliga observationsstudier har visat att personer med måttlig alkoholkonsumtion är mindre drabbade av hjärtinfarkt än nykterister. Om alkohol är en risk- eller skyddsfaktor för hjärtsvikt och stroke är mer oklart. Syfte ...

Det är sedan tidigare känt att bland annat ohälsosam kost, låg fysisk aktivitet, högt blodtryck, tobaksrökning och hög alkoholkonsumtion ökar risken för stroke.1,2 De senaste åren har det även kommit studier som kopplat cannabisanvändning till stroke, och särskilt till insjuknanden som inträffar före 45 års ålder.3,4 Dessa cannabisrelaterade strokefall tycks ha förekommit bland kroniska eller ...

Nedsatt syn anses vara en av de mest fruktade komplikationerna hos patienter med diabetes.1 Både diabetes typ 1 och typ 2 ökar hos världens befolkning.2 Patienter med diabetes riskerar att drabbas av mikrovaskulära komplikationer i ögat, retinopati, som påverkar blodkärlen i näthinnan.3-5 Diabetesretinopati är en viktig orsak till allvarligt nedsatt syn.6 Kliniskt signifikant svullnad av ...

På senare år har en del förändringar gjorts i de internationella riktlinjerna för handläggning av kronisk urtikaria med eller utan angioödem. Klassifikationen har ändrats och det har lyckligtvis även kommit fler möjligheter båda vad gäller utredning och behandling av detta plågsamma och ofta långvariga tillstånd.  Allt oftare finns en orsak och man har därför lämnat ...