Riskbruk av alkohol är en ledande orsak till sjuklighet och mortalitet i världen.1 Låg till måttlig alkoholkonsumtion har emellertid ansetts vara gynnsam för hjärtat. Åtskilliga observationsstudier har visat att personer med måttlig alkoholkonsumtion är mindre drabbade av hjärtinfarkt än nykterister. Om alkohol är en risk- eller skyddsfaktor för hjärtsvikt och stroke är mer oklart. Syfte ...

Det är sedan tidigare känt att bland annat ohälsosam kost, låg fysisk aktivitet, högt blodtryck, tobaksrökning och hög alkoholkonsumtion ökar risken för stroke.1,2 De senaste åren har det även kommit studier som kopplat cannabisanvändning till stroke, och särskilt till insjuknanden som inträffar före 45 års ålder.3,4 Dessa cannabisrelaterade strokefall tycks ha förekommit bland kroniska eller ...

Nedsatt syn anses vara en av de mest fruktade komplikationerna hos patienter med diabetes.1 Både diabetes typ 1 och typ 2 ökar hos världens befolkning.2 Patienter med diabetes riskerar att drabbas av mikrovaskulära komplikationer i ögat, retinopati, som påverkar blodkärlen i näthinnan.3-5 Diabetesretinopati är en viktig orsak till allvarligt nedsatt syn.6 Kliniskt signifikant svullnad av ...

På senare år har en del förändringar gjorts i de internationella riktlinjerna för handläggning av kronisk urtikaria med eller utan angioödem. Klassifikationen har ändrats och det har lyckligtvis även kommit fler möjligheter båda vad gäller utredning och behandling av detta plågsamma och ofta långvariga tillstånd.  Allt oftare finns en orsak och man har därför lämnat ...