BestPractice har valt att förstärka sin ledningsmässiga kompetens och erfarenhet i syfte att stärka sin position som förmedlare av medicinsk information och kunskap samt för att garantera en fortsatt positiv och expansiv utveckling. Det sker genom rekryteringen av Peter Bøgkjær som CEO och partner i BestPractice. Peter har under sin karriär haft positioner som chef och CEO i både mindre och mellanstora företag, och hans kompetens och erfarenheter är huvudsakligen inom ledning och affärsutveckling. För ytterligare information om Peters profil, se här Förutom det dagliga ledningsarbetet kommer Peters huvuduppgift inledningsvis vara att stärka och konsolidera BestPractice ställning på den nordiska marknaden. BestPractice kommer även att fokusera på utveckling av nya produkter och tjänster, bland annat digitala plattformar och andra kommunikationskanaler och medier. I samband med detta har Morten Søndberg valt att lämna rollen som direktionsledamot för att fokusera på sin egen verksamhet. Detta sker från och med 1 november 2018. Peter…

#Senaste Tidskrift

Lungmedicin

Nr. 23 • oktober 2018
årgång 4
  • Tillgången på diagnostiska allergener
  • Vårdrelaterade infektioner
  • Lungfunktion vid sex års ålder