Mortalitetstrender och dödsorsaker vid incident typ 2-diabetes

T-cellsaktivering vid RA

Inhibitoriska co-receptorer såsom PD-1 tycks spela en viktig roll för upprätthållande av tolerans, och ett begränsat uttryck till följd av rökning bidrar troligtvis till utvecklandet av autoimmunitet vid RA.

Survivin – en länk mellan rökning och reumatoid artrit?

Survivin kan vara det protein som förklarar rökningens effekt på miRNA-syntes vid

Inflammation vid RA

Patienter med RA med högt uttryck av IGF1R i vita blodkroppar kännetecknas av högre inflammation (mäts med sänka, cytokinet IL6 och transkriptionsfaktor NF-kB) och högre smärta.

Kan vi mäta neurodegeneration vid MS tidigt i förloppet?
EHA Madrid 2017

Highlights från EULAR

Två svenskar blev särskilt hedrade vid öppningsceremonin: Kristina Opava, som blev hedersledamot, och Ulla Nordenskiöld, som fick EULARs högsta utmärkelse som ”Meritorius Rheumatologist”, ett välförtjänt erkännande för decenniers banbrytande arbete som arbetsterapeut.

Rehabilitering vid reumatiska sjukdomar

Föredrag som hölls på EULAR inom Health Professionals med fokus på rehabilitering vid reumatiska sjukdomar

EULAR 2017 i Madrid

#Senaste Tidskrift

Reumatologi

Nr. 32 • sep 2017
ÅRGÅNG 9
  • Eular 2017