Behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom med CAR-T-cellsprodukten axicabtagenciloleucel (axi-cel) har visat responsfrekvenser på 82 procent och komplett remissionsfrekvens på 58 procent efter en enda infusion. I denna MEDtalk lägger Frederick Lundry Locke fram de viktigaste resultaten från studierna ZUMA-1 och ZUMA-7.  

PÅ ASCO 2018 lades flera intressanta nya data fram om behandling av myelomatos. I denna MEDtalk presenteras utvalda nyheter, exempelvis om Car-T-cellsterapi – en ny potent behandling.  

KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med rituximab i kombination med klorambucil. Enligt Valentin Goede ger resultaten stöd för att denna kombination bör vara förstahandsval vid behandling av KLL-patienter med komorbiditet.

MEST SETE MEDtalks

 

Nyheter - Analoga Basinsuliner   Se hele webinar

Nyheter – Analoga Basinsuliner

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/nevp04os5v.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_nevp04os5v videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Nyheter - Analoga Basinsuliner&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/analoga-basinsuliner-ar-det-nagon-skillnad-och-vad-kan-val-av-behandling-betyda-patienten/'>Se hele webinar
– är det någon skillnad och vad kan val av behandling betyda för patienten

Nya snabbverkande måltidsinsuliner kan förbättra diabetesbehandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/chantal_medtalk-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/chantal_medtalk-600x360.jpg 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/chantal_medtalk-300x179.jpg 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/chantal_medtalk-768x459.jpg 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/chantal_medtalk-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/chantal_medtalk-360x215.jpg 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/chantal_medtalk.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Nya snabbverkande måltidsinsuliner kan förbättra diabetesbehandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/insulin-behandling-av-diabetes-framtiden/'>Se hele webinar
Nya snabbverkande måltidsinsuliner kan förbättra diabetesbehandling

Diabetes och kardiovaskulära risker

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/xlzagllz6m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_xlzagllz6m videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Diabetes och kardiovaskulära risker&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/diabetes-och-kardiovaskulara-risker/'>Se hele webinar

Förebyggande behandling mot exacerbationer vid KOL

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Förebyggande behandling mot exacerbationer vid KOL&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/optimering-av-din-kol-behandling/'>Se hele webinar
Förebyggande behandling mot exacerbationer vid KOL

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-ser-behandlingstrappan-ut-vid-kol/'>Se hele webinar
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

Hur förebygger man KOL-exacerbationer?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur förebygger man KOL-exacerbationer?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-forebygger-man-kol-exacerbationer/'>Se hele webinar
Hur förebygger man KOL-exacerbationer?

Carsten Utoft Niemann presenterar de första mycket lovande resultaten från studien VISION för patienter med recidiverande KLL.

En del patienter med KLL dör till följd av infektioner. För att reducera dödligheten gäller det att hitta de patienter som löper risk att utveckla immundysfunktion. I denna MEDtalk redogör Carsten Utoft Niemann, Rigshospitalet i Köpenhamn, för hur detta kan göras.

Sekvensering av behandling vid KLL

Även om ett stort antal studier av KLL-behandling redan pågår är det en utmaning att sekvensera behandlingen och designa studierna så att de ger optimal kunskap om patienterna.

#Senaste Tidskrifter

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 28 • juni 2018
Årgång 8
  • Hypoglykemier och hjärt- kärlhändelser
  • Förmaksflimmer hos äldre
  • Myokardit