Djup kunskapsklyfta om psoriasis

Rosa Parisi & Ireny Iskandar från universitetet i Manchester (UK) presenterar här data från sin undersökning av incidens och prevalens för psoriasis globalt sett och med särskilt fokus på länder med bristande information om psoriasis. Undersökningen visar en markant skillnad i förekomsten av psoriasis i förhållande till ålder, diagnostisk metod och uppskattning av prevalens, men geografisk placering och etnicitet är också viktiga och betydande faktorer. Undersökningen pekar också på en djup kunskapsklyfta vad gäller förekomsten av psoriasis i ett globalt perspektiv.  

Christian Blank, The Netherlands Cancer Institute, är en av huvudtalarna vid årets EADV-kongress. I denna MEDtalk presenterar han nya intressanta aspekter av immunterapi mot malignt melanom - ett viktigt steg mot en mer individualiserad behandling.  

Atopisk dermatit i fokus på EADV

Kilian Eyerich, professor, Technical University of Munich, ger i denna MEDtalk en inblick i patofysiologin vid atopisk dermatit. Årets EADV-kongress avspeglar utvecklingen i vår förståelse av atopisk dermatit, då antalet presentationer med den nyaste kunskapen om atypisk dermatit i år är väsentligt fler. Klicka och hör Kilian Eyerichs perspektivering av patogenesen vid denna utbredda dermatologiska sjukdom.  

MEST SETE MEDtalks

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?   Se hele webinar

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-ser-behandlingstrappan-ut-vid-kol/'>Se hele webinar
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

Hur förebygger man KOL-exacerbationer?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur förebygger man KOL-exacerbationer?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-forebygger-man-kol-exacerbationer/'>Se hele webinar
Hur förebygger man KOL-exacerbationer?

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 1

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/svrrd2vws7.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_svrrd2vws7 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/svrrd2vws7/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hypoglykemier-och-hjartkarlhandelser/'>Se hele webinar
Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 2

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/svrrd2vws7.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_svrrd2vws7 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/svrrd2vws7/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/untitled/'>Se hele webinar
Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser

Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/should-all-eligible-patients-with-multiple-myeloma-have-tandem-transplant-33/'>Se hele webinar
Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)

Discussion of established combinations and new combinations in multiple myeloma (2:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Discussion of established combinations and new combinations in multiple myeloma (2:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/discussion-of-established-combinations-and-new-combinations-in-multiple-myeloma-23/'>Se hele webinar
Discussion of established combinations and new combinations in multiple myeloma (2:3)

Stigmatisering i dermatologin

Det är mycket vanligt att dermatologiska patienter upplever att de är stigmatiserade och att i detta i hög grad påverkar deras livskvalitet. Vid detta års EADV-möte satte Jacek C. Szepietowski, medlem av EADV:s styrelse, fokus på detta problem vars allvar och utbredning är beroende av såväl den dermatologiska sjukdomen som lokala kulturella förhållanden. Jacek C. Szepietowski pekar på att det är nödvändigt med ett holistiskt förhållningssätt till dermatologiska patienter, som bland annat ska innehålla strategier för att motverka och skydda mot stigmatiseringen. Klicka och lyssna på budskapet från Jacek C. Szepietowski, Department of Dermatology, Venereology and Allergology, University of Medicine, Wroclaw, Polen.  

Vi kan göra det ännu bättre

Med den revolution som behandlingen av psoriasis och atypisk dermatit har genomgått tack vare de biologiska behandlingarna är det relevant att fråga om behandlingseffekten kan bli ännu bättre. Hör professor Robert Gniadeckis förslag till svar och hans bedömning av de nya möjligheter som snart kan bli verklighet i det dagliga kliniska arbetet. Även om många patienter i dag kan uppnå en förbättring som man tidigare bara kunde hoppas en dag skulle bli verklighet, så finns det fortfarande områden där det behövs bättre och mer verksamma behandingar.  

Jørgen Serup, överläkare, professor, Bispebjerg Hospital, (DK), ger här sin bedömning av den tranformation som dermatologin har genomgått från enkla kemiska behandlingar med mindre effekt till behandlingar med komplexa biologiska läkemedel där nya långtidsdata visar hur stor effekt patienterna uppnår. Det är en imponerande utveckling som det dermatologiska specialområdet har genomgått, understryker Jørgen Serup.

#Senaste Tidskrifter

Dermatologi

Nr. 26 • sep 2018
Årgång 9
  • Allergi och astma
  • Kontaktallergi
  • Kutant malignt melanom