Diagnostiken av prostatacancer är under snabb utveckling. Projektet STHLM3MR undersöker hur en kombination av nya blodprov och MR-undersökning med riktad biopsi presterar jämfört med traditionell diagnostik. Resultat visar att användande av Stockholm3-testet och MR-riktade biopsier ökar detektionen av signifikant cancer samtidigt som det minskar överdiagnostik och antal prostatabiopsier.

Förbättrings- och förändringsarbete inom reumatologi

”På grund av all snö och alla oplogade vägar ställs dagens träning in. Sprid gärna budskapet så att alla vet. Vänliga hälsningar från insnöade tränare.”  Det var det meddelande jag fick en söndagsmorgon i Stockholm. Helgen hade slutat som den började – med kraftigt snöfall. Snöröjningen på kommunens gator startas vid olika snödjup beroende på gatans prioritet. Vår gata är tydligen lågt prioriterad.  Prioritering inom hälso- och sjukvården är en kontroversiell fråga som får stor politisk och medial uppmärksamhet, och i den mån prioriteringar förekommer är de alltid föremål för diskussioner. Oftast är vi inte ens överens inom professionen om vilka prioriteringar som bör göras. Antalet läkare ökar förvisso, men vi ägnar fler timmar åt att sköta administrativa uppgifter än åt att träffa patienter.  På mottagningen har vi fått nya arbetsuppgifter, som att fylla i olika register och utföra ultraljudsundersökningar. Vi får ta emot allt fler patienter och betydligt tidigare…

Postnatal depression hos pappor

Den framtagna 12-punkts ”EGDS”, som kombinerar typiska depressionssymtom från EPDS och atypiska, depressionsekvivalenta symtom från GMDS, är väl lämpad för att fånga upp pappor med misstänkt depression postnatalt. EGDS kan potentiellt vara användbar för att fånga misstänkt depression, inte bara hos nya fäder utan även mödrar.

MEST SETE MEDtalks

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?   Se hele webinar

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-ser-behandlingstrappan-ut-vid-kol/'>Se hele webinar
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

Smouldering myeloma and high risk patients – a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/smouldering-myeloma-and-high-risk-patients-a-close-look-at-gem-cesar-and-centaurus-studies-13/'>Se hele webinar
Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)

Uppseendeväckande resultat om behandling av myelomatos

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/eghvlbohui.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_eghvlbohui videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/eghvlbohui/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Uppseendeväckande resultat om behandling av myelomatos
Uppseendeväckande resultat om behandling av myelomatos

Atopic dermatitis – a clinical update

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdqoe5vtg5 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Atopic dermatitis – a clinical update&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/atopic-dermatitis-a-clinical-update/'>Se hele webinar
Atopic dermatitis – a clinical update

EADV 2018: Nytt om IL-17-hämmare i behandlingen av psoriasis

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Nytt om IL-17-hämmare i behandlingen av psoriasis&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/nytt-om-il-17-hammare-i-behandlingen-av-psoriasis/'>Se hele webinar
Nytt om IL-17-hämmare i behandlingen av psoriasis

EADV 2018: Nya aspekter av immunterapi vid malignt melanom

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Nya aspekter av immunterapi vid malignt melanom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/nya-aspekter-av-immunterapi-vid-malignt-melanom/'>Se hele webinar
Nya aspekter av immunterapi vid malignt melanom

Intressanta data om kladribin

Syftet med denna artikel är både att sammanfatta dessa data och att förmedla de nya data som har publicerats sedan ECTRIMS.

Epigenetiska förändringar är ärftliga förändringar av genuttryck som inte kodas i DNA-sekvensen. Som exempel bibehålls cellspecifika uttryck av gener genom epigenetiska förändringar i samband med att celler delar sig.  Epigenetiska mekanismer, såsom DNA-metylering, posttranslationella modifieringar av histoner samt icke-kodande RNA, är en viktig länk i samspelet mellan gener och miljöfaktorer. Studier av epigenetiska förändringar kan hjälpa oss att förstå hur olika riskfaktorer bidrar till att öka risken för att utveckla multipel skleros (MS). DNA-metyleringsstudier i MS Vid DNA-metylering sätts en extra metylgrupp till DNA-molekylen med hjälp av DNA-metyltransferaser (DNMT). DNMT1 är ansvarig för att DNA-metyleringen består vid celldelning, medan DNMT3A och DNMT3B utför de novo-metylering.1 DNA-metylering vid promotorregioner leder vanligtvis till att genuttrycket minskas eller helt tystas, eftersom metyleringen stör bindningen av transkriptionsfaktorer.  Flera studier har visat att DNA-metylering kan spela en mer komplex roll vid reglering av genuttryck genom att påverka tiden (elongeringen) och själva avslutandet av transkriptionen2 samt…

Förbättrings- och förändringsarbete inom reumatologi

Metastasering är den främsta orsaken till cancerdödlighet, och koloncancer är en av de mest invasiva och spridningsbenägna tumörformerna. Således är det väldigt viktigt och bråttom att utveckla cancermediciner för att minska cancercellernas spridning.

#Senaste Tidskrifter

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion