Patienter med perifer artärsjukdom med framträdande depressionssymtom hade högre inflammation i blodprover jämfört med patienter utan depressiva symtom. Även om man inte kan dra slutsatser om kausalitet utifrån en tvärsnittsstudie, så stödjer våra resultat hypotesen att inflammation är inblandat i såväl perifer artärsjukdom som vissa typer av depression.

Glukagon och andra hormonella motregleringar mot hypoglykemi upprätthålls under inkretinbehandling vid glukosnivåer <3,1 mmol/l. Detta är mekanismen bakom den låga risken för hypoglykemi i samband med inkretinbehandling.

För att hjälpa partners/makar till patienter med kroniska sjukdomar att öka sitt deltagande bör hälso- och sjukvården arbeta för att upprätta en nära relation till och involvera makarna när de ger information och support om partnerns sjukdom.

MEST SETE MEDtalks

ASCO 2019: Breakthrough for CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy in premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer   Se hele webinar

ASCO 2019: Breakthrough for CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy in premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4rwno0og6n.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_4rwno0og6n videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4rwno0og6n/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASCO 2019: Breakthrough for CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy in premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/asco-2019-breakthrough-for-cdk4-6-inhibitor-endocrine-therapy-in-premenopausal-patients-with-hr-her2%e2%88%92-advanced-breast-cancer/'>Se hele webinar
ASCO 2019: Breakthrough for CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy in premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer

ASCO 2019: Updated overall survival for treatment of locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/rp2kqsxgnz.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_rp2kqsxgnz videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/rp2kqsxgnz/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASCO 2019: Updated overall survival for treatment of locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/asco-2019-updated-overall-survival-for-treatment-of-locally-advanced-or-metastatic-triple-negative-breast-cancer/'>Se hele webinar
ASCO 2019: Updated overall survival for treatment of locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer

EHA 2019: Venetoclax plus obinutuzumab improves PFS and MRD negativity in patients with previously untreated CLL and comorbidities

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_abbfjgn32v videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
EHA 2019: Venetoclax plus obinutuzumab improves PFS and MRD negativity in patients with previously untreated CLL and comorbidities&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/eha-2019-venetoclax-plus-obinutuzumab-improves-pfs-and-mrd-negativity-in-patients-with-previously-untreated-cll-and-comorbidities/'>Se hele webinar
EHA 2019: Venetoclax plus obinutuzumab improves PFS and MRD negativity in patients with previously untreated CLL and comorbidities

EHA 2019: Highly effective combination for initial therapy for young, fit CLL patientsEHA 2019: Highly effective combination for initial therapy for young, fit CLL patients

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_abbfjgn32v videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
EHA 2019: Highly effective combination for initial therapy for young, fit CLL patientsEHA 2019: Highly effective combination for initial therapy for young, fit CLL patients&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/eha-2019-highly-effective-combination-for-initial-therapy-for-young-fit-cll-patientseha-2019-highly-effective-combination-for-initial-therapy-for-young-fit-cll-patients/'>Se hele webinar
EHA 2019: Highly effective combination for initial therapy for young, fit CLL patients

Dietärt nitrat, som rödbetsjuice, omvandlas i kroppen till NO som utövar flera fysiologiska effekter, till exempel vasodilatation, som ökar blodflödet till kroppens muskler.

C-peptid skulle kunna bidra till att identifiera individer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära komplikationer och förtida död.

Det finns epidemiologiska olikheter som stöder det faktum att man ser skillnader hos familjära respektive sporadiska patienter med MS. Vidare visar de flesta av studierna att medlemmar i MS-familjer oftast har samma förloppsform, men inte samma ålder vid tidpunkten för diagnosen.

#Senaste Tidskrift

Psykiatri / Neurologi

Nr. 39 • November 2019
Årgång 10
  • Katatoni
  • Vuxna med ADHD
  • Subsyndromal depression