ADHD-diagnostik och läkemedelstitrering

Diagnostiskt utredningsarbete kan effektiviseras genom att motstridiga resultat av SNAP-IV föräldra- och lärarskattning kompletteras med Conners CPT II, vilket underlättar beslut om diagnos. Vid läkemedelstitrering av centralstimulantia kan föräldrarnas bedömning i de flesta fall identifiera den optimala kliniska dosen. När föräldrarnas bedömning inte identifierar en optimal dos kan QbTest bidra.

Leicester Cough Questionnaire

En svensk version av Leicester Cough Questionnaire (LCQ), kallad LCQ-S, har tagits fram genom att följa en vedertagen översättningsmetod. LCQ-S är ett valitt och reliabelt formulär för hälsorelaterad livskvalitet för vuxna personer med KOL och kan användas i forskning och kliniskt arbete.

Närstående kan både möjliggöra och hindra delaktighet i vardagen för personer med RA. Att med en positiv attityd anpassa aktiviteter kan vara ett sätt att möjliggöra delaktighet, medan att missförstå symtom eller påvisa ett behov av hjälp, kan hindra delaktighet. Som en klinisk implikation är det värdefullt att identifiera hur närstående kan vara involverade i rehabiliteringsprocessen för att öka delaktighet i vardagen tidigt i diagnosen.

MEST SETE MEDtalks

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?   Se hele webinar

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-ser-behandlingstrappan-ut-vid-kol/'>Se hele webinar
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

Atopic dermatitis – a clinical update

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdqoe5vtg5 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Atopic dermatitis – a clinical update&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/atopic-dermatitis-a-clinical-update/'>Se hele webinar
Atopic dermatitis – a clinical update

EADV 2018: Nytt om IL-17-hämmare i behandlingen av psoriasis

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Nytt om IL-17-hämmare i behandlingen av psoriasis&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/nytt-om-il-17-hammare-i-behandlingen-av-psoriasis/'>Se hele webinar
Nytt om IL-17-hämmare i behandlingen av psoriasis

EADV 2018: Nya aspekter av immunterapi vid malignt melanom

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Nya aspekter av immunterapi vid malignt melanom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/nya-aspekter-av-immunterapi-vid-malignt-melanom/'>Se hele webinar
Nya aspekter av immunterapi vid malignt melanom

EADV 2018: Vittnar om en revolution i behandlingen av atopisk dermatit

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Vittnar om en revolution i behandlingen av atopisk dermatit&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/vittnar-om-en-revolution-i-behandlingen-av-atopisk-dermatit/'>Se hele webinar
Vittnar om en revolution i behandlingen av atopisk dermatit

ECTRIMS 2018: Klinisk betydelse av neurofilament som biomarkör

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-600x360.jpg 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-300x179.jpg 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-768x459.jpg 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-360x215.jpg 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ECTRIMS 2018: Klinisk betydelse av neurofilament som biomarkör&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/klinisk-betydelse-av-neurofilament-som-biomarkor/'>Se hele webinar
Klinisk betydelse av neurofilament som biomarkör

Studiens resultat understryker allmänt betydelsen av utsatthet för mobbning i barndomen eller ungdomen som en riskfaktor för senare uppkommen fibromyalgi. I undersökningen lyckades man dock inte påvisa att risken för att insjukna i fibromyalgi inte delvis kunde uppkomma via ökad risk för depression. Tidigare har det också framlagts att både fibromyalgi och mental depression kunde vara uttryck för störningar tillhörande samma spektrums sjukdomar med delvis gemensamma riskfaktorer.

Patienter med kronisk smärta som handläggs på specialistnivå är inte en homogen grupp vad gäller självrapporterad klinisk bild. MMR på specialistnivå reproducerar slutsatser från systematiska översikter, det vill säga att MMR leder till signifikanta effekter. Resultaten av MMR beror på den kliniska bilden; de med svårast klinisk bild förbättras mest.

Vår studie av fettsyror i blodet visar att framförallt låga nivåer av linolsyra och höga nivåer av palmitinsyra är viktiga prediktorer för diabetesrisk i kvinnor med tidigare graviditetsdiabetes. Dessutom visade studien att ett högt intag av vegetabiliska oljor, vilket korrelerade med högre linolsyranivåer, var relaterat till bättre glukosmetabolism.

#Senaste Tidskrifter

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer