AMBP är starkare associerad med mortalitet och hjärt–kärlsjukdom än vanlig blodtrycksmätning på kliniken och summationsmåttet av alla mätningar är den viktigaste variabeln i bedömningen av patienten.

Av en hjärtinfarktpopulation utan tidigare känd diabetes hade 41 procent förhöjda blodsockernivå och risk för ny hjärt–kärlhändelse inom ett halvår. Komplikationer ökade med stigande blodsockernivå.

Cykling i 45 minuter nedsatte inte blodsockerstegringen när glukagon gavs via spruta efter cykling jämfört med om glukagon gavs efter en viloperiod.

MEST SETE MEDtalks

ASCO 2019: Breakthrough for CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy in premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer   Se hele webinar

ASCO 2019: Breakthrough for CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy in premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4rwno0og6n.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_4rwno0og6n videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4rwno0og6n/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASCO 2019: Breakthrough for CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy in premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/asco-2019-breakthrough-for-cdk4-6-inhibitor-endocrine-therapy-in-premenopausal-patients-with-hr-her2%e2%88%92-advanced-breast-cancer/'>Se hele webinar
ASCO 2019: Breakthrough for CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy in premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer

ASCO 2019: Updated overall survival for treatment of locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/rp2kqsxgnz.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_rp2kqsxgnz videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/rp2kqsxgnz/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASCO 2019: Updated overall survival for treatment of locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/asco-2019-updated-overall-survival-for-treatment-of-locally-advanced-or-metastatic-triple-negative-breast-cancer/'>Se hele webinar
ASCO 2019: Updated overall survival for treatment of locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer

EHA 2019: Venetoclax plus obinutuzumab improves PFS and MRD negativity in patients with previously untreated CLL and comorbidities

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_abbfjgn32v videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
EHA 2019: Venetoclax plus obinutuzumab improves PFS and MRD negativity in patients with previously untreated CLL and comorbidities&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/eha-2019-venetoclax-plus-obinutuzumab-improves-pfs-and-mrd-negativity-in-patients-with-previously-untreated-cll-and-comorbidities/'>Se hele webinar
EHA 2019: Venetoclax plus obinutuzumab improves PFS and MRD negativity in patients with previously untreated CLL and comorbidities

EHA 2019: Highly effective combination for initial therapy for young, fit CLL patientsEHA 2019: Highly effective combination for initial therapy for young, fit CLL patients

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_abbfjgn32v videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
EHA 2019: Highly effective combination for initial therapy for young, fit CLL patientsEHA 2019: Highly effective combination for initial therapy for young, fit CLL patients&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/eha-2019-highly-effective-combination-for-initial-therapy-for-young-fit-cll-patientseha-2019-highly-effective-combination-for-initial-therapy-for-young-fit-cll-patients/'>Se hele webinar
EHA 2019: Highly effective combination for initial therapy for young, fit CLL patients

Patienter med kardiovaskulär sjukdom kan vistas på hög höjd, men hur hög och hur stor ansträngning de kan utföra beror på sjukdom och stadium.

Mitralklaffinsufficiens är den näst vanligaste indikationen för klaffkirurgi och den vanligast förekommande signifikanta klaffsjukdomen i befolkningen.

Peripheral arterial disease (PAD) constitutes worldwide a great part of all atherosclerotic manifestations. Preventive measures are of the greatest importance.

#Senaste Tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD