Olika kontaktallergen kan vara ansvariga för de allergiska kontakteksem som kan orsakas av olika typer av ID-armband.

Högriskmelanom

En nyligen publicerad studie har visat tveksamhet om 1 cm kirurgisk marginal är säker för patienter med tjockt malignt hudmelanom (> 2 mm). I en långtidsstudie av patienter med samma tumöregenskaper har vi nu visat att 2 cm kirurgisk marginal är lika säker som 4 cm.

JAK-hämmare är hetast nu

På konferensen EULAR 2019 presenterades nämligen studier av de nya JAK1-hämmarna filgotinib och upadacitinib. De JAK1-specifika hämmarna har visat lovande resultat vid behandling av patienter med reumatoid artrit (RA).

Atopisk dermatit kan ha en betydande negativ inverkan på de berörda personernas livskvalitet i form av obehagliga fysiska symtom – främst klåda, psykisk stress och sömnstörningar – som påverkar patientens sociala relationer och dagliga funktion.

NORPAPP-studien visar att både PsO och PsA har en betydande påverkan på HRQol, karriär och utbildning för de personer som har dessa båda sjukdomar i Norge, Sverige och Danmark. Påverkan är betydligt större hos patienter som har PsA med eller utan PsO.

Around 10 % of new melanoma cases show a familial association. The most important predisposing gene so far characterized is CDKN2A associated with a penetrance of melanoma of 70% by age 80. While 40% develop multiple melanomas, an increased risk for pancreatic cancer and upper airway tumours are also seen.

#Senaste Tidskrift

Dermatologi

Nr. 30 • december 2019
Årgång 10
  • Kontakteksem
  • CYTOKINFAMILJEN IL-20
  • TNF-alfahämmare vid psoriasisartrit
MEDtalks du bör se

MEDtalks du bör se

EADV 2018: Nya aspekter av immunterapi...

Föreläsare: Christian Blank

Speltid: 2:59

EADV 2018: Nya behandlingsmöjligheter vid psoriasis

Föreläsare: Marc Radtke

Speltid: 2:06

Atopic dermatitis – a clinical update

Föreläsare: Anita Remitz

Speltid: 8:15

#

Dermatologi

Mats Berg,

Mats Berg,
docent

Åke Svensson,

Åke Svensson,
docent, chef