En studie av pigmentnevi hos barn under två treårs-perioder visar att antalet pigmentnevi per m2 BSA ökade från sju till tio års ålder, men att det i minskade från perioden 2002-2005 till 2009-2012.

Allergenspecifik immunterapi (ASIT) är en säker behandling vid atopisk dermatit hos hund med Malassezia-hypersensitivitet. Responsen passar med tidigare rapporterad effekt av ASIT med andra allergen.

Autoimmuna sjukdomar har behandlats med TNF-hämmare (TNFi) sedan 1998, men TNFi har visat sig kunna ge neurologiska biverkningar, och reumatologer bör därför vara uppmärksammapå neurologiska symtom.

Sarkoidos i tatueringar medför epiteloidscellsgranulom och inflammation. Patienter med svarta tatueringsreaktioner bör screenas för sarkoidos. Patienter med sarkoidos bör inte tatuera sig.

Det är tydligt att klådan besvärar patienter med atopisk dermatit och att deni sin tur leder till ett rivningsbeteende, vilket förvärrar inflammationen ytterligare.

Olika kontaktallergen kan vara ansvariga för de allergiska kontakteksem som kan orsakas av olika typer av ID-armband.

#Senaste Tidskrift

Dermatologi

Nr. 1 • mars 2020
Årgång 11
  • Malignt melanom
  • Atopisk dermatit
  • Allergi

Updates on COVID-19

MEDtalks du bör se

MEDtalks du bör se

EADV 2018: Nya aspekter av immunterapi...

Föreläsare: Christian Blank

Speltid: 2:59

EADV 2018: Nya behandlingsmöjligheter vid psoriasis

Föreläsare: Marc Radtke

Speltid: 2:06

Atopic dermatitis – a clinical update

Föreläsare: Anita Remitz

Speltid: 8:15