Evidensbaserad praktik inom rehabilitering efter stroke i Danmark

Komorbiditet vid psoriasisartrit

Förekomst av komorbiditeter hos patienter med psoriatisartrit var associerat med högre sjukdomsaktivitet vid baslinjen, kortare anti-TNF-läkemedelsöverlevnad och sämre behandlingsrespons jämfört med patienter som inte hade några komorbiditeter.

Metformin – dosering vid sviktande njurfunktion och inför undersökning med jodkontrastmedel

Biologisk behandling av atopisk dermatit

Dupilumab är ett nytt biologiskt läkemedel mot atopisk dermatit (AD) som är godkänt både av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och av EU. Detta är det första godkända biologiska läkemedlet mot atopisk dermatit.

Sammanfattningsvis kunde vi inte observera någon ytterligare effekt av aprepitant när den gavs som tillägg till lokalbehandling hos patienter med atopisk dermatit. Man kan tänka sig att korttidsbehandling med aprepitant kan vara fördelaktig för patienter med svår klåda, för att då kunna bryta klådcirkeln.

Diagnostik och behandling av multipel skleros i Europa

MEST SETE MEDtalks

Atopic dermatitis – a clinical update   Se hele webinar

Atopic dermatitis – a clinical update

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdqoe5vtg5 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Atopic dermatitis – a clinical update&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/atopic-dermatitis-a-clinical-update/'>Se hele webinar
Atopic dermatitis – a clinical update

Sömnbrist påverkade föräldrarna negativt. Omgivningens normalisering av föräldrarnas sömnbrist försvårade det vardagliga livet. Föräldrarna accepterade sin sömnbrist och hanterade situationen genom att ändra sitt beteende och skapa nya rutiner samt genom stöd från den andra föräldern och omgivningen.

Det forskas intensivt för att hitta nya och bättre behandlingsmetoder vid atopisk dermatit. Hittills tycks resultaten vara mest spännande för IL-13- och IL-22-blockad när det gäller klinisk effekt och IL-31-blockad för behandling av klåda. Flera av de småmolekylära behandlingsalternativen verkar också spännande och flera kliniska studier pågår för att visa deras effekt.

Till skillnad från tidigare finns det nu många olika behandlingsmöjligheter för atopisk dermatit. Med det breda behandlingsurvalet är det nu möjligt att individualisera behandlingen av atopisk dermatit enligt kliniska karakteristika och patientens önskan. Framtiden ser således äntligen ljus ut för patienter med atopisk dermatit.

#Senaste Tidskrifter

Dermatologi

Nr. 27 • december 2018
Årgång 9
  • Atopisk dermatit
  • Psoriasisartrit
  • Kontaktallergi

EADV 2018

#

Dermatologi

Mats Berg,

Mats Berg,
docent

Åke Svensson,

Åke Svensson,
docent, chef