Vid en misstänkt kontaktallergi är epikutantest med svensk basserie ett första steg. Ett negativt testresultat utesluter dock inte kontaktallergi, utan behöver kompletteras med riktad utredning inklusive test med egna produkter.

Det faktum att atopisk dermatit hos hund och människa är ett kliniskt mycket likartat tillstånd gör att de ökade kunskaperna om de riskfaktorer som är inblandade vid uppkomsten av CAD kan vara värdefulla och vägledande för fortsatta studier av atopisk dermatit hos människa.

Antiangiogen terapi utgör en viktigt strategi som cancerbehandling, men läkemedelsresistens är ett brådskande hinder som snarast måste övervinnas. Aggressiva tumörer uttrycker ofta en vaskulär mimikryfenotyp och bygger upp kärlstrukturer som saknar det inre skiktet av endotelceller, vilket utgör huvudmålet för antiangiogen terapi. Därmed är VM-strukturer inte känsliga mot dessa läkemedel.

Mortalitetstrender och dödsorsaker vid incident typ 2-diabetes

MEST SETE MEDtalks

Atopic dermatitis – a clinical update   Se hele webinar

Atopic dermatitis – a clinical update

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdqoe5vtg5 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Atopic dermatitis – a clinical update&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/atopic-dermatitis-a-clinical-update/'>Se hele webinar
Atopic dermatitis – a clinical update

EADV 2018: Nytt om IL-17-hämmare i behandlingen av psoriasis

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Nytt om IL-17-hämmare i behandlingen av psoriasis&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/nytt-om-il-17-hammare-i-behandlingen-av-psoriasis/'>Se hele webinar
Nytt om IL-17-hämmare i behandlingen av psoriasis

EADV 2018: Nya aspekter av immunterapi vid malignt melanom

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Nya aspekter av immunterapi vid malignt melanom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/nya-aspekter-av-immunterapi-vid-malignt-melanom/'>Se hele webinar
Nya aspekter av immunterapi vid malignt melanom

EADV 2018: Vittnar om en revolution i behandlingen av atopisk dermatit

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Vittnar om en revolution i behandlingen av atopisk dermatit&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/vittnar-om-en-revolution-i-behandlingen-av-atopisk-dermatit/'>Se hele webinar
Vittnar om en revolution i behandlingen av atopisk dermatit

Sammanfattningsvis fann denna prospektiva observationsstudie att PCB-exponering via kosten var kopplat till ökad risk för malignt melanom, medan intag av långkedjade fleromättade omega-3-fettsyror var kopplat till minskad risk.

Biologisk psoriasisbehandling

Den biologiska behandling som används i klinisk praxis visar en stabil långsiktig effektivitet i alla uppmätta dimensioner, mätt med PASI, DLQI och EQ-5D.

Minimal residual disease (MRD)-negativitet

Fyra av tio kromallergiska studiedeltagare utvecklade allergiskt kontakteksem av ett kromgarvat läderarmband under ett användartest upp till tre veckor, medan enbart en av tio reagerade mot samma läder vid lapptest på ryggen.

#Senaste Tidskrifter

Dermatologi

Nr. 28 • mars 2019
Årgång 10
  • Biologisk behandling av psoriasis
  • Malignt melanom
  • Eksem

EADV 2018

#

Dermatologi

Mats Berg,

Mats Berg,
docent

Åke Svensson,

Åke Svensson,
docent, chef