Allergiskt kontakteksem

Fyra av tio kromallergiska studiedeltagare utvecklade allergiskt kontakteksem av ett kromgarvat läderarmband under ett användartest upp till tre veckor, medan enbart en av tio reagerade mot samma läder vid lapptest på ryggen.

Behandling av malignt melanom

KLK7 uttrycks inte i normala melanocyter, men börjar produceras i primära och metastaserande melanom. Ett ökat uttryck av KLK7 medför att melanocyter får en minskad bindning till proteiner i extracellulära matrix beroende på ett minskat uttryck av olika integriner (α5/β1/αV/β3).

Komorbiditet vid psoriasisartrit

Förekomst av komorbiditeter hos patienter med psoriatisartrit var associerat med högre sjukdomsaktivitet vid baslinjen, kortare anti-TNF-läkemedelsöverlevnad och sämre behandlingsrespons jämfört med patienter som inte hade några komorbiditeter.

Evidensbaserad praktik inom rehabilitering efter stroke i Danmark

MEST SETE MEDtalks

Atopic dermatitis – a clinical update   Se hele webinar

Atopic dermatitis – a clinical update

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdqoe5vtg5 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Atopic dermatitis – a clinical update&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/atopic-dermatitis-a-clinical-update/'>Se hele webinar
Atopic dermatitis – a clinical update

EADV 2018: Nytt om IL-17-hämmare i behandlingen av psoriasis

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/marc-radtke.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Nytt om IL-17-hämmare i behandlingen av psoriasis&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/nytt-om-il-17-hammare-i-behandlingen-av-psoriasis/'>Se hele webinar
Nytt om IL-17-hämmare i behandlingen av psoriasis

EADV 2018: Nya aspekter av immunterapi vid malignt melanom

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/christian-blank.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Nya aspekter av immunterapi vid malignt melanom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/nya-aspekter-av-immunterapi-vid-malignt-melanom/'>Se hele webinar
Nya aspekter av immunterapi vid malignt melanom

EADV 2018: Vittnar om en revolution i behandlingen av atopisk dermatit

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/kare-steinar-tveit.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Vittnar om en revolution i behandlingen av atopisk dermatit&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/vittnar-om-en-revolution-i-behandlingen-av-atopisk-dermatit/'>Se hele webinar
Vittnar om en revolution i behandlingen av atopisk dermatit
Metformin – dosering vid sviktande njurfunktion och inför undersökning med jodkontrastmedel

Biologisk behandling av atopisk dermatit

Dupilumab är ett nytt biologiskt läkemedel mot atopisk dermatit (AD) som är godkänt både av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och av EU. Detta är det första godkända biologiska läkemedlet mot atopisk dermatit.

Sammanfattningsvis kunde vi inte observera någon ytterligare effekt av aprepitant när den gavs som tillägg till lokalbehandling hos patienter med atopisk dermatit. Man kan tänka sig att korttidsbehandling med aprepitant kan vara fördelaktig för patienter med svår klåda, för att då kunna bryta klådcirkeln.

Diagnostik och behandling av multipel skleros i Europa

Sömnbrist påverkade föräldrarna negativt. Omgivningens normalisering av föräldrarnas sömnbrist försvårade det vardagliga livet. Föräldrarna accepterade sin sömnbrist och hanterade situationen genom att ändra sitt beteende och skapa nya rutiner samt genom stöd från den andra föräldern och omgivningen.

#Senaste Tidskrifter

Dermatologi

Nr. 28 • mars 2019
Årgång 10
  • Biologisk behandling av psoriasis
  • Malignt melanom
  • Eksem

EADV 2018

#

Dermatologi

Mats Berg,

Mats Berg,
docent

Åke Svensson,

Åke Svensson,
docent, chef