I samarbete med dermatologer i Nederländerna och Belgien har vi identifierat ett gummiallergen i seglarskor. Detta ämne, DMTBS, innehåller både tiuram- och bensotiazolstrukturer och bildas vid framställningen av gummimaterialet.

Även om den aktuella studien inte visar någon skyddande effekt av amning på astma och allergier påpekar forskarna att deras resultat inte bör ligga till grund för vilka rekommendationer som ges med avseende på amning.

Positiva testreaktioner för 4,4′-MDA kan förklaras av antingen 4,4′-MDI i till exempel byggnadsindustrin eller sensibilisering för PPD vid till exempel hårfärgning

Spädbarns dysreglering av acetylkolin, dopamin och melatonin – nya verktyg för orsakssambandsforskning på ASD och ADHD
Neurotransmittorer som måltavlor vid behandling av inflammatorisk hudsjukdom

Med ökad kunskap om roll hos olika nervsignalämnen vid hudinflammation kan man kanske i framtiden skräddarsy farmakologisk behandling utan negativa biverkningar.

Biomarkör för progression av melanom

KLK7 är ett protein som inte kan detekteras i normala melanocyter, men som börjar produceras av celler i primära och metastaserade melanom. KLK7 minskar cellproliferationen och förmågan att bilda nya kolonier, men ökar samtidigt cellernas förmåga till migration och invasion.

Kan KLK7 vara en användbar biomarkör för progression av melanom?

Den kontinuerliga utvecklingen och användningen av kemikalier är en förutsättning för den höga levnadsstandard som det västerländska moderna samhället tar för given

#Senaste Tidskrifter

Dermatologi

Nr. 25 • mars 2018
Årgång 9
  • Melanom
  • Inflammatorisk hudsjukdom
  • Atopisk dermatit
vi rekommenderar

vi rekommenderar

Philips Blue Light Control

Föreläsare:

Speltid: 2:45

Clinical proof points

Föreläsare: Matthias Born

Speltid: 11:27

Light and research

Föreläsare: Matthias Born

Speltid: 9:25

Matthias Born MEDtalk Philips Blue Control

Trends in light treatment

Föreläsare: Matthias Born

Speltid: 6:11

#

Dermatologi

Mats Berg,

Mats Berg,
docent

Åke Svensson,

Åke Svensson,
docent, chef