Vid en misstänkt kontaktallergi är epikutantest med svensk basserie ett första steg. Ett negativt testresultat utesluter dock inte kontaktallergi, utan behöver kompletteras med riktad utredning inklusive test med egna produkter.

Det faktum att atopisk dermatit hos hund och människa är ett kliniskt mycket likartat tillstånd gör att de ökade kunskaperna om de riskfaktorer som är inblandade vid uppkomsten av CAD kan vara värdefulla och vägledande för fortsatta studier av atopisk dermatit hos människa.

Antiangiogen terapi utgör en viktigt strategi som cancerbehandling, men läkemedelsresistens är ett brådskande hinder som snarast måste övervinnas. Aggressiva tumörer uttrycker ofta en vaskulär mimikryfenotyp och bygger upp kärlstrukturer som saknar det inre skiktet av endotelceller, vilket utgör huvudmålet för antiangiogen terapi. Därmed är VM-strukturer inte känsliga mot dessa läkemedel.

Mortalitetstrender och dödsorsaker vid incident typ 2-diabetes

Sammanfattningsvis fann denna prospektiva observationsstudie att PCB-exponering via kosten var kopplat till ökad risk för malignt melanom, medan intag av långkedjade fleromättade omega-3-fettsyror var kopplat till minskad risk.

Biologisk psoriasisbehandling

Den biologiska behandling som används i klinisk praxis visar en stabil långsiktig effektivitet i alla uppmätta dimensioner, mätt med PASI, DLQI och EQ-5D.

Minimal residual disease (MRD)-negativitet

Fyra av tio kromallergiska studiedeltagare utvecklade allergiskt kontakteksem av ett kromgarvat läderarmband under ett användartest upp till tre veckor, medan enbart en av tio reagerade mot samma läder vid lapptest på ryggen.

#Senaste Tidskrifter

Dermatologi

Nr. 29 • september 2019
Årgång 10
  • Psoriasisartrit
  • JAK-hämmare
  • Atopisk dermatit
MEDtalks du bör se

MEDtalks du bör se

EADV 2018: Nya aspekter av immunterapi...

Föreläsare: Christian Blank

Speltid: 2:59

EADV 2018: Nya behandlingsmöjligheter vid psoriasis

Föreläsare: Marc Radtke

Speltid: 2:06

Atopic dermatitis – a clinical update

Föreläsare: Anita Remitz

Speltid: 8:15

#

Dermatologi

Mats Berg,

Mats Berg,
docent

Åke Svensson,

Åke Svensson,
docent, chef