Atopisk dermatit i fokus på EADV

Kilian Eyerich, professor, Technical University of Munich, ger i denna MEDtalk en inblick i patofysiologin vid atopisk dermatit. Årets EADV-kongress avspeglar utvecklingen i vår förståelse av atopisk dermatit, då antalet presentationer med den nyaste kunskapen om atypisk dermatit i år är väsentligt fler. Klicka och hör Kilian Eyerichs perspektivering av patogenesen vid denna utbredda dermatologiska sjukdom.  

Stigmatisering i dermatologin

Det är mycket vanligt att dermatologiska patienter upplever att de är stigmatiserade och att i detta i hög grad påverkar deras livskvalitet. Vid detta års EADV-möte satte Jacek C. Szepietowski, medlem av EADV:s styrelse, fokus på detta problem vars allvar och utbredning är beroende av såväl den dermatologiska sjukdomen som lokala kulturella förhållanden. Jacek C. Szepietowski pekar på att det är nödvändigt med ett holistiskt förhållningssätt till dermatologiska patienter, som bland annat ska innehålla strategier för att motverka och skydda mot stigmatiseringen. Klicka och lyssna på budskapet från Jacek C. Szepietowski, Department of Dermatology, Venereology and Allergology, University of Medicine, Wroclaw, Polen.  

Vi kan göra det ännu bättre

Med den revolution som behandlingen av psoriasis och atypisk dermatit har genomgått tack vare de biologiska behandlingarna är det relevant att fråga om behandlingseffekten kan bli ännu bättre. Hör professor Robert Gniadeckis förslag till svar och hans bedömning av de nya möjligheter som snart kan bli verklighet i det dagliga kliniska arbetet. Även om många patienter i dag kan uppnå en förbättring som man tidigare bara kunde hoppas en dag skulle bli verklighet, så finns det fortfarande områden där det behövs bättre och mer verksamma behandingar.  

EADV 2018 avspeglar ett specialområde i omvandling

Jørgen Serup, överläkare, professor, Bispebjerg Hospital, (DK), ger här sin bedömning av den tranformation som dermatologin har genomgått från enkla kemiska behandlingar med mindre effekt till behandlingar med komplexa biologiska läkemedel där nya långtidsdata visar hur stor effekt patienterna uppnår. Det är en imponerande utveckling som det dermatologiska specialområdet har genomgått, understryker Jørgen Serup.

På senare år har vi fått ökad kunskap om patogenesen vid atypisk dermatit, som på många sätt är en långt mer komplicerad sjukdom än psoriasis. Den här kunskapen ska vi använda för att optimera framtidens behandling. I denna MEDtalk ger Kåre Tveit sin bedömning av nya behandlingsmöjligheter och sina förväntningar på en framtid som ser ljus ut för patienterna och som han gläds åt att vara en del av.

Onykoskopi – en uppdatering

Michela Starace, universitetet i Bologna, ger här en vetenskaplig uppdatering om användning av onykoskopi i den dagliga kliniska verksamheten.

#Senaste Tidskrift

EADV på twitter