Hypoglykemier och hjärt-kärlhändelser

Vid diabetes är det behandlingen som orsakar hypoglykemier. Det finns ett samband mellan hypoglykemi och hjärt–kärlsjukdom, och förekomst av långvariga låga blodsockernivåer ökar risken för hjärt–kärlhändelser

Fästingburen encefalit (TBE) hos barn

Mortaliteten bland personer med typ 1-diabetes är signifikant högre än i den övriga befolkningen. Barnlösa personer (både med och utan diabetes) dör i yngre år än personer med barn, och de bakomliggande orsakerna är inte helt klara.

Hos patienter med bakomliggande svimningsproblematik och/eller ortostatisk intolerans ses pro-koagulatoriska förändringar vid passiv ortostatisk provokation

MEST SETE MEDtalks

 

Nyheter - Analoga Basinsuliner   Se hele webinar

Nyheter – Analoga Basinsuliner

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/nevp04os5v.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_nevp04os5v videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Nyheter - Analoga Basinsuliner&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/analoga-basinsuliner-ar-det-nagon-skillnad-och-vad-kan-val-av-behandling-betyda-patienten/'>Se hele webinar
– är det någon skillnad och vad kan val av behandling betyda för patienten

Nya snabbverkande måltidsinsuliner kan förbättra diabetesbehandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/chantal_medtalk-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/chantal_medtalk-600x360.jpg 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/chantal_medtalk-300x179.jpg 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/chantal_medtalk-768x459.jpg 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/chantal_medtalk-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/chantal_medtalk-360x215.jpg 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/chantal_medtalk.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Nya snabbverkande måltidsinsuliner kan förbättra diabetesbehandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/insulin-behandling-av-diabetes-framtiden/'>Se hele webinar
Nya snabbverkande måltidsinsuliner kan förbättra diabetesbehandling

Diabetes och kardiovaskulära risker

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/xlzagllz6m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_xlzagllz6m videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Diabetes och kardiovaskulära risker&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/diabetes-och-kardiovaskulara-risker/'>Se hele webinar

Det kardiorenala syndromet

Behandling baseras på förbättring av hjärtfunktion och vätskedrivande medicinering. RAAS-hämning har en viktig roll i terapin tillsammans med betablockad

Oavsett patofysiologi har både kirurgisk och kateterburen åtgärd för aortaklaffsjukdom en gynnsam effekt på förhöjda värden av NT-proBNP på sex månaders sikt. All intervention medför en tidig och kraftig stegring av NT-proBNP, men den är mest uttalad efter kirurgisk åtgärd

Vi rekommenderar inte patienter med NAFLD att öka sin konsumtion av alkohol eller att börja konsumera alkohol, men sannolikt är en låggradig konsumtion av enstaka

#Senaste Tidskrifter

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 28 • juni 2018
Årgång 8
  • Hypoglykemier och hjärt- kärlhändelser
  • Förmaksflimmer hos äldre
  • Myokardit
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 3

Föreläsare: Mona Landin-Olsson

Speltid: 3:04

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 2

Föreläsare: Mona Landin-Olsson

Speltid: 2:56

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 1

Föreläsare: Mona Landin-Olsson

Speltid: 5:16

#

Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar

Björn Eriksson,

Björn Eriksson,
distriktsläkare,
bitr. verksamhetschef

Bo Ahrén,

Bo Ahrén,
professor

Joakim Alfredsson,

Joakim Alfredsson,
överläkare, HIA-ansvarig

Mats Eriksson,

Mats Eriksson,
professor

Mikael Rydén,

Mikael Rydén,
professor, överläkare

Stefan Jansson,

Stefan Jansson,
distriktsläkare, med.dr