Ihållande förhöjda nivåer av näringsämnen såsom glukos och fettsyror i cirkulationen, vanligt förekommande hos individer med typ 2-diabetes och individer med förhöjd risk för sjukdomen, hämmar betacellernas funktion och har därmed en negativ inverkan på blodsockerregleringen. Nya rön indikerar nu att detta delvis sker via inducering av epigenetiska förändringar i de Langerhanska öarna.

Hjärtamyloidos

Amyloidos orsakas av olösliga felveckade proteiner, så kallade amyloid, som lagras i ett eller flera organ vilket leder till gradvis ökande organskada. Förutom hjärtat drabbas ofta njurarna, levern, mag–tarmkanalen, nervsystemet och huden.

Chagas sjukdom

Chagas sjukdom är en sjukdom av stor global betydelse, men som länge legat i skymundan. Ur ett svenskt perspektiv utgör tillståndet än så länge något av en kuriositet, men i en föränderlig värld kan sjukdomspanoramat förändras, vilket inte minst erfarenheten från andra tropiska sjukdomar gör gällande.

Testosteron och diabetes

Det är sannolikt att bruket av testosterontillförsel till äldre män kommer att öka i Sverige på likartat sätt som i USA, och som redan sker i dopingkretsar i Sverige. Det är då intressant att notera att medan de unga idrottsutövarnas ämnesomsättning drivs åt diabeteshållet vid användning av anabola steroider finns det snarare en tendens att patienter med diabetes typ 2, övervikt och testosteronbrist snarast får bättre ämnesomsättning av testosterontillförsel.

Huvudvärk av rödvin

Rödvin utlöser huvudvärk hos en del individer. Flera ämnen tycks samspela: etanol, dopamin, fenoler, histamin, fenyletylamin, serotonin, sulfit, tanniner och tyramin.

Brugadas syndrom

Patienter med misstänkt eller säkerställt Brugadas syndrom bör handläggas av kardiolog, gärna i samråd med kardiogenetisk expertis

#Senaste Tidskrifter

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 31 • februari 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • Antiarytmisk behandling
  • Brugadas syndrom
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 3

Föreläsare: Mona Landin-Olsson

Speltid: 3:04

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 2

Föreläsare: Mona Landin-Olsson

Speltid: 2:56

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 1

Föreläsare: Mona Landin-Olsson

Speltid: 5:16

#

Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar

Björn Eriksson,

Björn Eriksson,
distriktsläkare,
bitr. verksamhetschef

Bo Ahrén,

Bo Ahrén,
professor

Joakim Alfredsson,

Joakim Alfredsson,
överläkare, HIA-ansvarig

Mats Eriksson,

Mats Eriksson,
professor

Mikael Rydén,

Mikael Rydén,
professor, överläkare

Stefan Jansson,

Stefan Jansson,
distriktsläkare, med.dr