Vår studie av fettsyror i blodet visar att framförallt låga nivåer av linolsyra och höga nivåer av palmitinsyra är viktiga prediktorer för diabetesrisk i kvinnor med tidigare graviditetsdiabetes. Dessutom visade studien att ett högt intag av vegetabiliska oljor, vilket korrelerade med högre linolsyranivåer, var relaterat till bättre glukosmetabolism.

Peripartumkardiomyopati

Peripartumkardiomyopati (PPCM) är ett tillstånd som är förknippat med svår hjärtsvikt (HF) och som kan vara livshotande för kvinnan. PPCM är en ovanlig form av hjärtsvikt med systolisk dysfunktion som drabbar kvinnor över hela världen. Det förekommer i sista trimestern av graviditeten eller under första halvåret efter förlossningen.

Efter start av metforminbehandling finns stöd för provtagning av B12, då denna behandling kan sänka B12-nivåerna upp emot 20 procent inom loppet av några veckor/månader. Återkommande provtagning över tid rekommenderas också, speciellt vid lång sjukdomsduration och höga metformindoser. Det vore önskvärt med nationella riktlinjer kring hur vitamin B12-status ska monitoreras under metforminbehandling.

MEST SETE MEDtalks

Bättre behandling av kransartärsjukdom (CAD) och perifer artärsjukdom (PAD)   Se hele webinar

Bättre behandling av kransartärsjukdom (CAD) och perifer artärsjukdom (PAD)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ibcr7esal7.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ibcr7esal7 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ibcr7esal7/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Bättre behandling av kransartärsjukdom (CAD) och perifer artärsjukdom (PAD)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/battre-behandling-av-kransartarsjukdom-cad-och-perifer-artarsjukdom-pad/'>Se hele webinar
Bättre behandling av kransartärsjukdom (CAD) och perifer artärsjukdom (PAD)

Kombinationsbehandling minskar risken för stroke och akut hjärtinfarkt vid kransartärsjukdom och perifer artärsjukdom

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ibcr7esal7.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ibcr7esal7 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ibcr7esal7/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Kombinationsbehandling minskar risken för stroke och akut hjärtinfarkt vid kransartärsjukdom och perifer artärsjukdom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/kombinationsbehandling-minskar-risken-for-stroke-och-akut-hjartinfarkt-vid-kransartarsjukdom-och-perifer-artarsjukdom/'>Se hele webinar
Kombinationsbehandling minskar risken för stroke och akut hjärtinfarkt vid kransartärsjukdom och perifer artärsjukdom

Ökande förekomst och komplexitet av pacemaker-, ICD- och CRT-system medför att infektioner relaterade till dessa ökar.

Utöver de kända effekterna på LDL-kolesterol och apoB leder kombinationsbehandling med simvastatin och ezetimib till större minskning av restpartiklar i blodet än monoterapier. Detta gäller även för nivåer av kolesterolestrar i restpartiklar och förväntas därmed mer effektivt minska risken för ischemisk hjärtsjukdom och systemisk låggradig inflammation, särskild i de tillstånd då nivåer av dessa partiklar är höga.

Det här är den första studien som visar att kvinnor med PCOS har genetiska och epigenetiska förändringar i fett- och skelettmuskelvävnad som delvis kan förklara de metabola störningar, inkluderat insulinokänslighet och typ 2-diabetes, som är mycket vanliga i denna patientgrupp.

#Senaste Tidskrifter

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer
#

Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar

Björn Eriksson,

Björn Eriksson,
distriktsläkare,
bitr. verksamhetschef

Bo Ahrén,

Bo Ahrén,
professor

Joakim Alfredsson,

Joakim Alfredsson,
överläkare, HIA-ansvarig

Mats Eriksson,

Mats Eriksson,
professor

Mikael Rydén,

Mikael Rydén,
professor, överläkare

Stefan Jansson,

Stefan Jansson,
distriktsläkare, med.dr