I denna observationsstudie identifierades stora skillnader mellan olika regimer av hormonell substitutionsbehandling vad gäller risken för bröstcancer. Flera tidiga fynd kunde bekräftas i denna oselekterade population med moderna HT-regimer.

Bröstcancerrisk med olika regimer av hormonell substitutionsbehandling med östrogen

Rapport från EHA

Detta var således ett rekordår för EHA, både deltagarmässigt och innehållsmässigt. Vi hoppas att även fortsättningsvis kunna locka yngre kliniker och forskare till forskningen, men också till det stora utbud av utbildningsaktiviteter som EHA erbjuder

Antalet nyheter på EHA-mötet (European Hematology Association) är betydligt färre än på ASH-mötet (American Society of Hematology). Denna redovisning tar därför också upp information som debatterades på symposier. Jag har valt ut tio lym- fomfrågor. • Lönar det sig att med ”kurativ” intention behandla mycket gamla patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)? Kristina Sonnevi (abstrakt S1546) presenterade data från det svenska INCA-registret där 799 patienter >80 år med DLBCL registrerats mellan 2007 och 2012. Behandlingen angavs som ”kurativ”, definierad som CHOP-variant, hos 58 procent (2 regioner), 43 procent (3 regioner) och 33 procent (1 region). De regioner som hade högst procent ”kurativ” intention hade bäst överlevnad. Slutsatsen blir att CHOP-liknande i stor utsträckning ska erbjudas till även mycket gamla patienter med DLBCL. • Är kemofri behandling (rituximab/lenalidomid) lika bra som R-kemo för patienter med follikulärt lymfom?  En av nyheterna (presidental session) var en uppdatering av Relevance-studien där 1 030 obehandlade…

Bröstcancerrisk med olika regimer av hormonell substitutionsbehandling med östrogen

MEST SETE MEDtalks

Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)   Se hele webinar

Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/should-all-eligible-patients-with-multiple-myeloma-have-tandem-transplant-33/'>Se hele webinar
Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)

Discussion of established combinations and new combinations in multiple myeloma (2:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Discussion of established combinations and new combinations in multiple myeloma (2:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/discussion-of-established-combinations-and-new-combinations-in-multiple-myeloma-23/'>Se hele webinar
Discussion of established combinations and new combinations in multiple myeloma (2:3)

Smouldering myeloma and high risk patients – a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/smouldering-myeloma-and-high-risk-patients-a-close-look-at-gem-cesar-and-centaurus-studies-13/'>Se hele webinar
Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)
Kardiovaskulär bedömning inför idrottsutövande

Uthämtningen, och förmodligen användningen, av läkemedel var högre under året före den första ITP-diagnosen hos patienter som utvecklat cITP jämfört med den svenska allmänheten.

Paroxysmal nattlig hematuri

Sammanfattningsvis finns mycket kvar att förstå kring patofysiologi, naturalförlopp och optimal behandling vid PNH. Patienter med klassisk PNH riskerar många utmaningar.

Proteinet SAMHD1 som begränsar effekten av cytarabin kan förklara åtminstone en del av behandlingsresistensen. Vi har nu identifierat substanser som förbättrar effekten av cytarabin genom att hämma SAMHD1. Eftersom dessa substanser redan är godkända läkemedel är kliniska studier med tillägg av SAMHD1-hämmare till standardbehandlingen inom räckhåll

KOMMANDE EVENTKOMMANDE EVENT

December 3, 2018 20:00

ASH Highlights 2018 – Svensk afton i San Diego

Hematologi / Onkologi

Anmäl dig här

#Senaste Tidskrifter

Onkologi / Hematologi

NR. 4 • september 2018
Årgång 2
  • EHA 2018
  • Prostatacancer
  • Bröstcancerrisk

EHA 2018

ASH 2017

#

Hematologi / Onkologi

Vladimir Lazarevic,

Vladimir Lazarevic,
överläkare

Hareth Nahi

Hareth Nahi
med.dr, fil.dr