Behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom med CAR-T-cellsprodukten axicabtagenciloleucel (axi-cel) har visat responsfrekvenser på 82 procent och komplett remissionsfrekvens på 58 procent efter en enda infusion. I denna MEDtalk lägger Frederick Lundry Locke fram de viktigaste resultaten från studierna ZUMA-1 och ZUMA-7.  

PÅ ASCO 2018 lades flera intressanta nya data fram om behandling av myelomatos. I denna MEDtalk presenteras utvalda nyheter, exempelvis om Car-T-cellsterapi – en ny potent behandling.  

KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med rituximab i kombination med klorambucil. Enligt Valentin Goede ger resultaten stöd för att denna kombination bör vara förstahandsval vid behandling av KLL-patienter med komorbiditet.

MEST SETE MEDtalks

Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)   Se hele webinar

Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/should-all-eligible-patients-with-multiple-myeloma-have-tandem-transplant-33/'>Se hele webinar
Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)

Discussion of established combinations and new combinations in multiple myeloma (2:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Discussion of established combinations and new combinations in multiple myeloma (2:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/discussion-of-established-combinations-and-new-combinations-in-multiple-myeloma-23/'>Se hele webinar
Discussion of established combinations and new combinations in multiple myeloma (2:3)

Smouldering myeloma and high risk patients – a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/smouldering-myeloma-and-high-risk-patients-a-close-look-at-gem-cesar-and-centaurus-studies-13/'>Se hele webinar
Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)

Carsten Utoft Niemann presenterar de första mycket lovande resultaten från studien VISION för patienter med recidiverande KLL.

En del patienter med KLL dör till följd av infektioner. För att reducera dödligheten gäller det att hitta de patienter som löper risk att utveckla immundysfunktion. I denna MEDtalk redogör Carsten Utoft Niemann, Rigshospitalet i Köpenhamn, för hur detta kan göras.

Sekvensering av behandling vid KLL

Även om ett stort antal studier av KLL-behandling redan pågår är det en utmaning att sekvensera behandlingen och designa studierna så att de ger optimal kunskap om patienterna.

KOMMANDE EVENTKOMMANDE EVENT

Oktober 28, 2018 19:15

Nordisk afton

Hematologi / Onkologi

Anmäl dig här

#Senaste Tidskrifter

Hematologi

NR. 3 • maj 2018
Årgång 2
  • Systemisk mastocytos
  • Hodgkins lymfom
  • Familjärt multipelt myelom

EHA 2018

ASH 2017

#

Hematologi / Onkologi

Vladimir Lazarevic,

Vladimir Lazarevic,
överläkare

Hareth Nahi

Hareth Nahi
med.dr, fil.dr