Tidig NK-cellsrekonstitution predicerar överlevnad efter allogen stamcells- transplantation

Stamcellstransplantation

Vår studie med 298 allogent stamcellstransplanterade patienter visade bättre överlevnad hos patienter med hög antalskoncentration av NK-celler kort tid efter transplantationen

Mortalitetstrender och dödsorsaker vid incident typ 2-diabetes

Under de senaste åren och med hjälp av nya tekniker, inklusive nästa generations sekvensering och uppdaterad genetisk metod för dessa patienter, har flera etiologier (däribland nedsatt clearance av patogener, onkogena virus och bakterieinfektioner, försämrad genetisk stabilitet och immundysreglering på grund av nedsatt apoptos) föreslagits bidra till den höga mottagligheten för maligniteter hos dessa patienter.

Vår forskargrupp, ledd av professor Louise von Essen, har studerat psykologiska konsekvenser av att vara diagnostiserad med cancer i många år under puberteteten. Den här artikeln är en kort sammanfattning av våra fynd. Utveckling av psykologisk stress efter cancer under puberteten I ett av våra första forskningsprojekt på området deltog 61 personer i tonåren som drabbats av cancer. Vi följde dem från diagnos upp till tio år efter diagnos och ställde frågor per telefon om exempelvis symtom på ångest och depression och hälsorelaterad livskvalitet (HRQL). Vi fann att upp till sex månader efter diagnos rapporterade tonåringarna med cancer högre nivåer av depression och lägre HRQL än en referensgrupp.  Arton månader efter diagnos var situationen den omvända, och fyra år efter diagnos rapporterade cancergruppen lägre nivåer av ångest och depression och högre HRQL jämfört med referensgruppen. När vi undersökte utvecklingen av stress från diagnos upp till tio år efter diagnos upptäckte…

Psykologiska konsekvenser av cancer i puberteten

MEST SETE MEDtalks

Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)   Se hele webinar

Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/should-all-eligible-patients-with-multiple-myeloma-have-tandem-transplant-33/'>Se hele webinar
Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)

Discussion of established combinations and new combinations in multiple myeloma (2:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Discussion of established combinations and new combinations in multiple myeloma (2:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/discussion-of-established-combinations-and-new-combinations-in-multiple-myeloma-23/'>Se hele webinar
Discussion of established combinations and new combinations in multiple myeloma (2:3)

Smouldering myeloma and high risk patients – a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/smouldering-myeloma-and-high-risk-patients-a-close-look-at-gem-cesar-and-centaurus-studies-13/'>Se hele webinar
Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)
Minimal residual disease (MRD)-negativitet

Nytt behandlingsmått vid myelomatos

Bestämning av MRD ger en betydligt träffsäkrare diagnos än klassiska responskriterier vid myelomatos. MRD-negativitet utgör det responsdjup som eftersträvas i behandlingen

Trombosbildning i form av djupa ventromboser och lungemboli är ett medicinskt problem för patienter med cancer, eftersom cancern i sig ger en ökad risk för trombos

Förebyggande av venösa tromboser i samband med behandling av cancersjukdom

KLL är en heterogen sjukdom såväl biologiskt som kliniskt och diagnostiseras därutöver ofta i tidiga stadier där behandling inte är indicerad. Vi behöver därför bra verktyg för att identifiera hög- och lågriskpatienter i ett tidigt skede

#Senaste Tidskrifter

Hematologi

NR. 2 • december 2017
Årgång 1
  • Förebyggande av venösa tromboser
  • ASH 2017
  • Nya biomarkörer