Det snabba dramatiska förlopp från en klinisk misstänkt CMV-mononukleos till ett dödligt förlöpande lymfom hos en patient med HIV har inte beskrivits förut.

Det tidiga och lokala immunsvaret efter intramuskulär vaccination

Vaccination mot infektionssjukdomar är en tillämpning inom medicinen som tillhör de mest framgångsrika i fråga om att förhindra dödlighet. Difteri, stelkramp och mässling är under kontroll i Sverige tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet.Dock saknas fortfarande vaccin mot flera allvarliga sjukdomar orsakad av till exempel HIV-1, ebolavirus och zikavirus. En ökad förståelse kring de immunologiska mekanismer som framkallar och formar immunitet efter vaccinering skulle förbättra möjligheterna att skräddarsy nya vaccin som är bäst lämpade mot ett givet patogen och som genererar långvarig och effektiv immunitet. Rollen av adjuvans för rekombinanta proteinbaserade vaccin Flertalet kliniska vaccin är baserade på avdödade eller extremt försvagade levande patogener utan kapacitet att orsaka sjukdom (så kallade attenuerade vaccin). Dessa vaccin har mikrobiella antigener som känns igen av kroppens medfödda immunsystem, och som genast svarar med inflammation i likhet med patogenexponering vid naturlig infektion.1 Precis som efter en infektion genereras vaccininducerad immunitet inom ett par veckor. Framställning…

Nationell tvärsnittsstudie i InfCare HIV

Patientens självrapporterade följsamhet i hälsoenkäten är ett tillförlitligt och mycket användbart instrument för att identifiera de individer som har utvecklat eller som löper risk att utveckla behandlingssvikt

Mortalitetstrender och dödsorsaker vid incident typ 2-diabetes
Mortalitetstrender och dödsorsaker vid incident typ 2-diabetes

Humana T-celler mot hepatit B- och C-virus

Antivirala läkemedel inklusive nya direktverkande antivirala läkemedel (DAA) har revolutionerat vården av virushepatit och kan numera bota HCV-infektion och hämma HBV-replikation. Dock kvarstår problem i dagens terapi.

Malaria är en av våra vanligaste infektionssjukdomar. Infektionen orsakas av malariaparasiter ur släktet Plasmodium och sprids med hjälp av myggor.

Vaccination mot infektionssjukdomar är en tillämpning inom medicinen som tillhör de mest framgångsrika i fråga om att förhindra dödlighet.

#Senaste Tidskrift

#

Infektionsmedicin

Leo Flamholc,

Leo Flamholc,
överläkare

Ola Weiland,

Ola Weiland,
professor, överläkare