HIV-epidemin har gett upphov till utmaningar i vården av och stödet till personer som lever med HIV (PLHIV).

I västvärlden fortsätter spridningen av HIV-infektionen bland män som har sex med män (MSM), trots mångåriga HIVpreventiva insatser.

Framgången hos majoriteten av våra profylaktiska vaccin vad gäller att skydda oss från infektion eller sjukdom korrelerar med vaccininducerade antikroppar.

HIV-epidemin i Sverige, Danmark och Finland har varit relativt stabil under de senaste tio åren.

Befintliga seroprevalensstudier anger en mycket låg förekomst av hepatit C bland förmodat friska barn i såväl Europa som Sydostasien och USA

Kan små icke-proteinkodande RNA som förbättrar insulinkänslighet bli verktyg för att bekämpa diabetes?

Rapport från AASLD-mötet i Boston

För behandling av kronisk hepatit C-virus(HCV)-infektion presenterades nya kombinationer av DAA-läkemedel från Gilead, Merck och AbbVie.