bronkdilaterande läkemedel

Bronkprotektion som metod för att jämföra potens mellan olika doser och inhalatorer visade sig vara ytterst framgångsrik

förbud mot användning av asbest

I artikeln beskrivs bakgrunden till det svenska asbestförbudet och huvuddragen i dess genomförande under åren 1975–1986

Allergisk rinokonjunktivit fortsatte att öka bland skolbarn i Sverige mellan 1979 och 2007. Prevalensen av astma och eksem ökade mellan åren 1979 och 1991, men därefter har ökningen avstannat

Fästingburen encefalit (TBE) hos barn

MEST SETE MEDtalks

Förebyggande behandling mot exacerbationer vid KOL   Se hele webinar

Förebyggande behandling mot exacerbationer vid KOL

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Förebyggande behandling mot exacerbationer vid KOL&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/optimering-av-din-kol-behandling/'>Se hele webinar
Förebyggande behandling mot exacerbationer vid KOL

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-ser-behandlingstrappan-ut-vid-kol/'>Se hele webinar
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

Hur förebygger man KOL-exacerbationer?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur förebygger man KOL-exacerbationer?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-forebygger-man-kol-exacerbationer/'>Se hele webinar
Hur förebygger man KOL-exacerbationer?

ny metod för att diagnostisera KOL

Med V/P SPECT kan man bedöma graden av luftvägsobstruktion, diagnostisera KOL och mäta den kvarstående helhetsfunktion i lungorna.

Diagnostik av KOL

Tillämpande av fix kvot för bedömning av FEV1/VC innebär utan tvivel en betydande risk för överdiagnostik av flödesobstruktion och KOL hos äldre individer

Små luftvägar ofta engagerade vid astma hos vuxna

Det kan synas som en paradox att astmaförekomsten bland barn fortsatt att öka trots att rökning under graviditet blivit allt ovanligare.

#Senaste Tidskrifter

Lungmedicin

Nr. 22 • maj 2018
årgång 6
  • KOL
  • Allergi och astma
  • Förbud mot asbest
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Hur seponera behandling med steroider?

Föreläsare: Christer Jansson

Speltid: 8:57

Hur behandla KOL i öppenvården?

Föreläsare: Christer Jansson

Speltid: 8:21

Hur upptäcks KOL-patienten?

Föreläsare: Christer Jansson

Speltid: 6:28

#

Lungmedicin

Björn Tilling,

Björn Tilling,
distriktsläkare

Karin Lisspers,

Karin Lisspers,
distriktsläkare, docent,

Marie Ekberg,

Marie Ekberg,
med.dr, chefläkare