Diagnostik och behandling av multipel skleros i Europa

Vårdrelaterade infektioner

480 slumpvis utvalda journaler granskades med metoden markörbaserad journalgranskning (MJG). Vid 59 vårdtillfällen noterades 63 VRI (12 procent).

Evidensbaserad praktik inom rehabilitering efter stroke i Danmark

Extracellulär matrix vid kronisk lungsjukdom

ECM har en viktig roll i att bibehålla lungans struktur och funktion. Dock påverkas ECM i hög grad vid lungsjukdom. Genom mer forskning inom detta underutforskade område kommer vi ha möjlighet att finna nya riktade behandlingsstrategier mot ECM-förändringar vid kronisk lungsjukdom.

En stor andel av barn födda extremprematurt har kliniskt relevant nedsatt lungfunktion och hög förekomst av rapporterade astmaliknande symptom och delvis reversibel bronkial obstruktion.

MEST SETE MEDtalks

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?   Se hele webinar

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-ser-behandlingstrappan-ut-vid-kol/'>Se hele webinar
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

Hur förebygger man KOL-exacerbationer?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur förebygger man KOL-exacerbationer?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-forebygger-man-kol-exacerbationer/'>Se hele webinar
Hur förebygger man KOL-exacerbationer?

Bronkdilaterande läkemedel

Bronkprotektion som metod för att jämföra potens mellan olika doser och inhalatorer visade sig vara ytterst framgångsrik

Förbud mot användning av asbest

I artikeln beskrivs bakgrunden till det svenska asbestförbudet och huvuddragen i dess genomförande under åren 1975–1986

Allergisk rinokonjunktivit fortsatte att öka bland skolbarn i Sverige mellan 1979 och 2007. Prevalensen av astma och eksem ökade mellan åren 1979 och 1991, men därefter har ökningen avstannat

#Senaste Tidskrifter

Lungmedicin

Nr. 22 • maj 2018
årgång 6
  • KOL
  • Allergi och astma
  • Förbud mot asbest
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Hur seponera behandling med steroider?

Föreläsare: Christer Jansson

Speltid: 8:57

Hur behandla KOL i öppenvården?

Föreläsare: Christer Jansson

Speltid: 8:21

Hur upptäcks KOL-patienten?

Föreläsare: Christer Jansson

Speltid: 6:28

#

Lungmedicin

Björn Tilling,

Björn Tilling,
distriktsläkare

Karin Lisspers,

Karin Lisspers,
distriktsläkare, docent,

Marie Ekberg,

Marie Ekberg,
med.dr, chefläkare