Leicester Cough Questionnaire

En svensk version av Leicester Cough Questionnaire (LCQ), kallad LCQ-S, har tagits fram genom att följa en vedertagen översättningsmetod. LCQ-S är ett valitt och reliabelt formulär för hälsorelaterad livskvalitet för vuxna personer med KOL och kan användas i forskning och kliniskt arbete.

Astmautveckling hos förskolebarn

Astmautveckling i barndomen har kopplats till två huvudorsaker: utveckling av sensitisering före tre års ålder och frekventa tidiga luftvägsinfektioner framför allt med RV. Data är motstridiga gällande om barnen har nedsatt immunförsvar eller överdriven immunreaktion mot RV.

EF-Tu uttrycks på ytan av NTHi och de specifika IgG-antikroppar som bildas korsreagerar med flertalet okapslade arter, däribland M. catarrhalis. Den adaptiva immunresponsen mot NTHi EF-Tu spelar således mest sannolikt en betydelsefull roll i ett mer generellt skydd mot bakteriella luftvägsinfektioner.

MEST SETE MEDtalks

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?   Se hele webinar

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-ser-behandlingstrappan-ut-vid-kol/'>Se hele webinar
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

What significance does the phenotype have for the choice of treatment?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-3-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-3-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-3-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-3-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-3-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-3-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-3.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
What significance does the phenotype have for the choice of treatment?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/what-significance-does-the-phenotype-have-for-the-choice-of-treatment/'>Se hele webinar
What significance does the phenotype have for the choice of treatment?

Oral steroids – how to use/ not use and why?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-4-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-4-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-4-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-4-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-4-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-4-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-4.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Oral steroids – how to use/ not use and why?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/oral-steroids-how-to-use-not-use-and-why/'>Se hele webinar
Oral steroids – how to use/ not use and why?

Resultaten av detta projekt kommer att ge viktig information för att vägleda utformningen av framtida styrketräningsinterventioner för personer med KOL inom såväl forskning som kliniskt arbete. Resultatet av projektet kommer även att kunna medföra evidensbaserade rekommendationer för en minimiuppsättning av centrala träningsvariabler vid förskrivning av styrketräning i framtida riktlinjer.

Lungfibroblaster vid KOL

ER, Golgi och lysosomer i lungfibroblaster från patienter med KOL skiljer sig från icke-rökare och friska rökare. Dessutom var den inducerade stressresponsen mest framträdande i fibroblaster från patienter med KOL. Dessa förändringar tyder på att proteintransporten genom KOL-cellerna är förändrad.

Rätt inhalator vid astma och KOL

Att andas in läkemedel vid astma och KOL är mycket effektivt för relationen mellan terapeutisk effekt och biverkningar. Det finns inte någon ”bästa” inhalator för alla. När man förskriver inhalationsbehandling bör man som behandlare vara väl förtrogen med hur de fungerar. Man bör vara försiktig med att blanda mellan inhalatorer som kräver olika typ av inhalationsmönster. Samspelet mellan vårdgivare och patient är mycket viktigt och bör inkludera regelbundna kontroller av inhalationstekniken.

Quiz om svår astma

#Senaste Tidskrifter

Lungmedicin

Nr. 26 • maj 2019
årgång 5
  • Astma och KOL
  • Haemophilus influenzae
  • Astmautveckling
#

Lungmedicin

Björn Tilling,

Björn Tilling,
distriktsläkare

Karin Lisspers,

Karin Lisspers,
distriktsläkare, docent,

Marie Ekberg,

Marie Ekberg,
med.dr, chefläkare