Modeller för astmaexacerbation avslöjar mekanismer för defekt virusförsvar

Effektiv behandling av svår astma

Vi hoppas att vår databas över behandling av svår astma ska kunna ge svar på detta genom att vi framöver kommer att följa hur det går för patienter som behandlas med biologisk astmamedicin.

Allmänläkarens fortbildning i KOL

Allmänläkarnas kunskapsnivå i KOL är låg. Både interaktiva läradenmetoder, så som casemetoder, och traditionella föreläsningar höjer kunskapsnivån, men när de används i form av korta eftermiddagsutbildningar blir effekten otillräcklig. Det behövs mer tid och struktuerard planering för allmänläkarnas fortbildning, särskilt när det gäller utbildningar i kroniska sjukdomstillstånd med påtaglig samsjuklighetskomplexitet, så som i KOL.

Intralymfatisk immunterapi

Utifrån vår pilotstudie och ovan nämnda studier från Schweiz, Sverige, Danmark och USA har vi stora förhoppningar på denna nya behandlingsmetod. Den skulle innebära en stor tidsvinst och en ekonomisk vinst för såväl vårdgivare som vårdtagare.

MEST SETE MEDtalks

What are the mechanisms behind severe asthma?   Se hele webinar

What are the mechanisms behind severe asthma?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-1-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-1-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-1-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-1-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-1-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-1-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-1.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
What are the mechanisms behind severe asthma?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/what-are-the-mechanisms-behind-severe-asthma/'>Se hele webinar
What are the mechanisms behind severe asthma?

What is the role of eosinophils in the case of severe asthma?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-2-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-2-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-2-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-2-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-2-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-2-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-2.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
What is the role of eosinophils in the case of severe asthma?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/what-is-the-role-of-eosinophils-in-the-case-of-severe-asthma/'>Se hele webinar
What is the role of eosinophils in the case of severe asthma?

What significance does the phenotype have for the choice of treatment?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-3-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-3-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-3-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-3-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-3-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-3-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-3.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
What significance does the phenotype have for the choice of treatment?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/what-significance-does-the-phenotype-have-for-the-choice-of-treatment/'>Se hele webinar
What significance does the phenotype have for the choice of treatment?

Oral steroids – how to use/ not use and why?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-4-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-4-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-4-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-4-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-4-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-4-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/andrew-mg_playknap-4.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Oral steroids – how to use/ not use and why?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/oral-steroids-how-to-use-not-use-and-why/'>Se hele webinar
Oral steroids – how to use/ not use and why?
Mortalitetstrender och dödsorsaker vid incident typ 2-diabetes

Kardiovaskulär autonom dysfunktion

Vi konkluderar att subtila störningar i kardiovaskulär autonom funktion i form av ortostatisk blodtrycksinstabilitet och förhöjd vilopuls sammanhänger med risk för insjuknande i KOL i befolkningen, oberoende av eventuell samtidig kranskärlssjukdom. Kardiovaskulär autonom dysfunktion kan vara en ny riskfaktor för utveckling av KOL, i tillägg till övriga kända riskfaktorer.

TTQ kan användas för att identifiera processer som är förenade med svårigheter att lyckas sluta röka hos patienter med KOL som röker. TTQ kan därför användas i samtalet med personer som har extra svårt att sluta röka.

Fokus i denna översikt är epitelrelaterade in vivo-data som motsäger populära paradigm inom luftvägs- och astmaforskning. Min kritik gäller inte andra roller för epitelet vid astma, tvärtom. Nya biologiska läkemedel visar till exempel att TH2-cytokiner, särskilt uppströms TSLP, producerade av astmatiskt epitel, har en central roll vid astmaexacerbationer.

#Senaste Tidskrifter

Lungmedicin

Nr. 24 • december 2018
årgång 4
  • Exacerbationer och KOL
  • Pollenallergi
  • Effektiv behandling svår astma
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Hur seponera behandling med steroider?

Föreläsare: Christer Jansson

Speltid: 8:57

Hur behandla KOL i öppenvården?

Föreläsare: Christer Jansson

Speltid: 8:21

Hur upptäcks KOL-patienten?

Föreläsare: Christer Jansson

Speltid: 6:28

#

Lungmedicin

Björn Tilling,

Björn Tilling,
distriktsläkare

Karin Lisspers,

Karin Lisspers,
distriktsläkare, docent,

Marie Ekberg,

Marie Ekberg,
med.dr, chefläkare