kronisk bronkit och COPD

Exponering för luftburna kemikalier eller biologiskt damm på arbetet kan bidra till uppkomst av kronisk bronkit, kronisk slemupphostning och kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD).

I en nyligen publicerad omfattande översiktsartikel1 ger vi en detaljerad genomgång av möjliga bakomliggande faktorer som länkar samman KOL och lungcancer

Leicester Cough Questionnaire

En svensk version av Leicester Cough Questionnaire (LCQ), kallad LCQ-S, har tagits fram genom att följa en vedertagen översättningsmetod. LCQ-S är ett valitt och reliabelt formulär för hälsorelaterad livskvalitet för vuxna personer med KOL och kan användas i forskning och kliniskt arbete.

Astmautveckling hos förskolebarn

Astmautveckling i barndomen har kopplats till två huvudorsaker: utveckling av sensitisering före tre års ålder och frekventa tidiga luftvägsinfektioner framför allt med RV. Data är motstridiga gällande om barnen har nedsatt immunförsvar eller överdriven immunreaktion mot RV.

EF-Tu uttrycks på ytan av NTHi och de specifika IgG-antikroppar som bildas korsreagerar med flertalet okapslade arter, däribland M. catarrhalis. Den adaptiva immunresponsen mot NTHi EF-Tu spelar således mest sannolikt en betydelsefull roll i ett mer generellt skydd mot bakteriella luftvägsinfektioner.

Resultaten av detta projekt kommer att ge viktig information för att vägleda utformningen av framtida styrketräningsinterventioner för personer med KOL inom såväl forskning som kliniskt arbete. Resultatet av projektet kommer även att kunna medföra evidensbaserade rekommendationer för en minimiuppsättning av centrala träningsvariabler vid förskrivning av styrketräning i framtida riktlinjer.

Quiz om svår astma

#Senaste Tidskrifter

Lungmedicin

Nr. 26 • maj 2019
årgång 5
  • Astma och KOL
  • Haemophilus influenzae
  • Astmautveckling
MEDtalks du bör se

MEDtalks du bör se

How can you improve the treatment...

Föreläsare: Andrew Menzies Gow

Speltid: 2:09

Förebyggande behandling mot exacerbationer vid KOL

Föreläsare: Christer Janson

Speltid: 5:41

#

Lungmedicin

Björn Tilling,

Björn Tilling,
distriktsläkare

Karin Lisspers,

Karin Lisspers,
distriktsläkare, docent,

Marie Ekberg,

Marie Ekberg,
med.dr, chefläkare